Menu

Fynboerne

1943-05-26

Afsender

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Brev fra Johannes Larsen til Johan:
Johannes Larsen maler på Knuthenborg, hvor der er mange fugle. Han har solgt tegningerne fra De Danskes Øer til Kobberstiksamlingen.
Han skal nok arbejde på, at Johan får sine ønsker hvad angår Båxhult opfyldt.
Brev fra Johannes Larsen til Peter:
Johannes Larsen får meget god mad på Knuthenborg. Anden derhjemme har fået ællinger og hønen kyllinger. Den gamle ugle har revet Larsen i øret tre gange og også angrebet Andreas og Jeppe.

Transskription

Knuthenborg 26 Maj 1943.

Kære Lysse.
Det er snart længe siden Du har hørt fra mig. Du maa ikke blive altfor utaalmodig. Jeg har haft meget travlt lige siden jeg kom hjem fra Kjøbenhavn og som Du ser er jeg nu her hvor jeg har drevet om nogle Dage og set paa Landskabet, men nu er jeg begyndt at male. Her er en Hejrekoloni og en 20-30 Graagæs og en umaadelig Mængde Nattergale der synger Døgnet rundt. Jeg har ogsaa hørt en Pirol. Jeg har solgt godt siden Nytaar, bl.a. hat jeg solgt Øtegningerne til Kobberstiksamlingen for 25.000 Kr. Jeg bliver nok her til midt i næste Maaned og naar jeg kommer hjem skal jeg nok virke for at Du kan faa Dit Ønske opfyldt med Hensyn til Båxhult. Mange Hilsner til Jer allesammen
Din Far.

Johannes Larsen Kjerteminde
p.T. Knuthenborg Bandholm.

20 [ulæseligt]
St. Frida 22 Apr. 21 Maj 14 Juni
L. Frida 16 Maj

Knuthenborg 26 Maj 1943.

Kære Peter!
Puf fortæller mig at det snart er Din Fødselsdag. Til Lykke. Som Du ser er jeg her for Tiden og bliver her til omkring Midten af næste Maaned. Vi faar friskkogte Rejer og foruden andre Ting Aal paa forskellig Maade hver Dag til Frokost og til Middag for vi ny Kartofler og ny Gulerødder og Asparges til Forret og Jordbær til Dessert. Jeg havde Brev fra Puf i Gaar vores Graaand har faaet 10 Ællinger og vi har en Høne med 8 Kyllinger og en Blaamejse med 8 Æg, og en Ugle med en stor Unge. Den gamle Ugle har 3 Gange fløjet i Hovedet paa mig og revet mig i Øret og paa Halsen, den er ogsaa fløjet paa Puf og har revet Jeppe i Nakken. Jeg haaber Du maa faa en god Fødselsdag, men den er vel forbi naar Du faar dette.
Din hengivne Farbror Johannes.

Omtalte genstande

Øtegningerne: Johannes Larsens tegninger fra hans og Achton Friis' ekspeditioner med skibet Rylen til over 100 danske øer 1921-1924. Togterne resulterede i bogudgivelser.

Fakta

PDF
Brev

Da

Datoen er skrevet øverst på begge breve

Øtegningerne er Johannes Larsens tegninger fra Ryle-rejserne til De Danskes Øer.
Johan Larsens ønske med hensyn til Båxhult: Man arbejdede på at overdrage gården fra far til søn og på, at Andreas (Johans bror) fik et tilsvarende beløb.
At Johannes Larsen over for sit barnebarn kalder sig "Farbror Johannes" må være en tanketorsk.

Knuthenborg

Stednavnet er skrevet på begge breve

Brevene er i privateje

Nej

Brevene er i privateje