Menu

Fynboerne

1943-12-17

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Johan Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen har været på Knuthenborg i fem uger og male akvareller. Siden har han lavet illustrationer til Hans Hvass' Standfugle, og nu snitter han Den lille Mis.
Hele familien har været til slagtemiddag hos Christiansens.
Marie kommer til Jeppes fødselsdag, men det gør Christine Swane ikke, for hun skal være klar til Grønningen.
Thora kan nu cykle.

Transskription

Kjerteminde 17 Dec. 1943.

Kære Lysse!
Dette skulde meget gerne være et Julebrev men det er vel tvivlsomt om det naar sig. Det er forskrækkeligt som Tiden gaar i Søndags var det 109 Aar siden Fader blev født. Jeg var paa Knuthenborg i 5 Uger til den 22 Nov og malede et Par Akvareller til Grevinden og en til mig selv. Siden har jeg været her hjemme og lavet de sidste Tegninger til Hans Hvass’ tredje Bog ”Standfugle” som vist kommer ud til Foraaret. Jeg er nu begyndt at snitte den ”lille Mis”. I Gaar var vi allesammen i Odense med Dydenborgs Chaufør han skulde hente os Kl. 5 – 5½ men narrede os saa vi maatte tage en anden Bil hjem, da vi skulde til Slagtemiddag hos Christiansens. Vi venter Marie til Jeppes Fødselsdag 20 ds. Uglen kommer ikke denne Gang, da hun er bange for Rejsebesværligheden og desuden skal hun jo være der i Begyndelsen af Januar for ”Grønningens” Skyld. Thora har faaet en Cycle og lært at køre paa den, saa nu er hele Familien cyklende. Vi har det godt alle sammen og haaber at det samme er Tilfældet hos Jer. Og saa ønsker vi Jer allesammen en glædelig Jul og et godt Nytaar

Din
Far.

Omtalte genstande

Johannes Larsen har malet akvareller til grevinde Knuth og sig selv på Knuthenborg.
Han har lavet illustrationer til Hans Hvass' bog Danske fugle - Vinterens fugle - Trækfugle - Standfugle. J.H. Schultz Forlag 1944. Larsen snitter til Christen Kold: Historien om lille Mis (bogudgaven med træsnit).

Fakta

Brev

Da

Datoen er skrevet øverst s. 1

Grønningen er en kunstnersammenslutning i Danmark og blev grundlagt i 1915 af udbrydere fra Den Frie. Grønningen fremstod fra starten som det nye fristed for radikal og eksperimenterende kunst (Wikipedia marts 2022).

Kerteminde

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Brevet er i privateje

Nej

Brevet er i privateje