Menu

Fynboerne

1946-12-24

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Johan Larsen

Dokumentindhold

Andreas/Puf har fanget en silkehale (sidensvans), som Larsen nu har i et bur.
Larsen har gigt i hoften og får behandlinger i Odense, og han ser frem til igen at kunne male. Han har været til fødselsdag hos Grevinde Knuth. Mens han var væk, brød en kat ind i volièren og tog en masse fugle.

Transskription

Kjerteminde 24 Decbr. 1946.

Kære Lysse!
Tak for Dit lange Brev: Det var et morsomt Tilfælde med Direktør Dalhoff. Det kan vist nok passe at det har været udstillet i Odense til 3600 Kr. Den Gang var mine Priser det laveste de har været siden 1920, men i de sidste Aar har jeg faaet mere end det dobbelte af hvad de den Gang kostede. Jeg skal undersøge om det kan lade sig gøre at sende det. Jeg glæder mig til en Gang at se hvad I har lavet ved Huset. Jeg forstaar at det er en gennemgribende Forandring. Her kom i Gaar en Kasse med mange dejlige Ting, Tusind Tak! den gjorde stor Lykke. Puf var i Forgaars i Nyborg for at hente Marie, der var ingen Rutebil. Paa Vejen fangede han en forsulten Sidensvans, som siden har siddet og ædt i et lille Bur. Her er mange af den Slags for Tiden, men jeg har ikke kunnet fange nogle, da jeg den sidste Maaneds Tid eller halvanden har haft en ækel Gigt i Hoften, saa jeg hverken har kunnet gaa eller staa eller bestille noget. Jeg blev røntgenfotograferet i Odense, og tager der ud en Gang om Ugen og faar Røntgenbehandling. Heldigvis generer det mig ikke at køre i Bil. Den fjortende var jeg paa Knuthenborg til Grevindens Fødselsdag til halve Hummere og Kalkun. Puf kørte mig til Færgen i Svendborg og Grevinden hentede mig i Rudkøbing. Der var Kaneføre paa Lolland og den Dag jeg rejste Hjem kom der mere Sne og her er nu hvid Jul. Desværre havde der været en Kat der var brudt ind i min Voliere mens jeg var borte og havde ædt mine Stillitser og Dompapper og en Kanariefugl og nogle Grønsiskener og Graasiskener. Det gaar bedre med mig nu for hver Dag. I Gaar kunde jeg staa og barbere færdig uden Hvil og gik omkring hele Dagen uden Smerter, saa jeg haaber at jeg snart kan komme til at male igen paa mit store Billede som jeg gerne vil have udstillet til Foraaret. Jeg skal hilse Jer mange Gange fra os allesammen og ønske Jer en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar. I faar det jo lidt sent. Jeg regner med at komme til Båxhult til Pintsen. Mange Hilsner til jer allesammen fra Din Far.

Omtalte genstande

Johannes Larsen maler et stort billede. Det vides ikke hvilket.

Fakta

Brev

Da

Datoen er skrevet øverst s. 1

Johannes Larsen omdannede efter Alheds død vinterhaven til volière.
Sidensvans: Silkehale.
Det vides ikke, hvilket stort billede Johannes Larsen arbejdede på.

Kerteminde

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Brevet er i privateje

Nej

Brevet er i privateje