Menu

Fynboerne

1946-09-09

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Johan Larsen

Dokumentindhold

Det var ærgerligt, at Larsen ikke var hjemme, da Peter og Johan/Lysse kom.
Et vandrør i bassinet i vinterhaven har været brudt. Larsen har glæde af både fuglene og guldfiskene.
Larsen tegner til Hans Hvass' nye fuglebog, og han er i gang med sit store vandbillede. Han beder Johan/Lysse om at sende et par tjurhaner.

Transskription

Kjerteminde 9 Septbr 1946.

Kære Lysse.
Det er snart længe siden Du har hørt fra os. Det var jo en fæl Afbrænder med Dit og Peters Besøg, at det netop skulde ske mens vi var borte her fra. Vi har det ellers godt. Jeg har jo faaet lavet min Volière i Stand, men lige før vi rejste til Lolland, gik der Bræk på Vandrøret i Bassinet, Eggebrett var heroppe og sagde vi kunde rolig rejse han skulde nok stoppe det. Det lød imidlertid raskere da vi kom hjem saa vi maatte have Bud efter ham igen og tømme Bassinet mens han ordnede det. Jeg har megen Fornøjelse af Fuglene der nu snart har affældet allesammen og det er morsomt at se Guldfiskeungerne skifte Farve, der bliver både røde og citrongule og brogede og hvide. En er hvid med gul Pande og en højrød Plet paa Ryggen. Jeg er lige bleven færdig med 30 Tegninger af sjældne Fugle til Hans Hvass nye Bog, med der skal vist laves mindst 10 til. Nu vil jeg imidlertid i Gang med mit store Vandbillede igen Jeg fik ikke rørt ved det i Fjor. For Tiden har vi Besøg af Uglen og Marie. Hvordan gaar det med Jeres Byggeri?
Dersom Du kan faa fat i et Par Tjurhaner maa Du gerne sende dem, det er jo snart nogle Aar siden jeg har smagt saadanne. Men maaske er det forbudt at udføre dem. Hvad der ikke er forbudt er jo nu snart for dyrt. Nu koster en Fl. Brændevin omtrent 20 Kr, men det lader til at Folk er ret enige om at lade være og købe. Jeg skal hilse fra alle her ogsaa mange Hilsner fra mig
Din Far.

Omtalte genstande

Det "store Vandbillede" kan muligvis være det her indsatte.

Fakta

PDF
Brev

Da

Datoen er skrevet øverst s. 1

Johannes Larsen omdannede vinterhaven til volière efter Alheds død. Guldfiskebassinet fandtes/findes i vinterhaven/volièren.
Johannes Larsen lavede illustrationer til flere af Hans Hvass' bøger.

Kerteminde

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Brevet er i privateje, A

Nej

Brevet er i privateje, A