Menu

Fynboerne

Oktober 1891

Modtager

Dokumentindhold

Johanne skal have veninder med hjem på efterårsferie.
Christine har stærk hovedpine. Hempel Syberg og Laura Warberg tror ikke på, at Christine og Leonards forlovelse holder.

Transskription

[De første to sider af brevet mangler:]
3.
Kan dit gamle Asen nu se Du faar skreven et langt Brev til mig. –
Paa Lørdag Efteraarsferie, til Tirsdag Morgen; Trisse Kopperne & maaske Hilde med hjem.
I Gaar Brev fra Mor, Chr. havde stærk Hovedpine den Dag; Mor skrev ”bare hun er et Skridt videre end før?” og hun [over linjen skrevet ”Chr.”] spekulerer jo paa alt muligt andet ["andet" overstreget]; Hverken Mor el. Sybergs mener at Forlovelsen holder det ængster mig saa forfærdeligt skriv din oprigtige Mening om dem til mig, jeg synes det var grueligt om vi skulde miste Leon. Men Du som kender Christine bedre kunde maaske fortælle mig at der ikke er tale om den Ting. - - Hils Brandt 1000 Gange og sig at da jeg saa nylig har skrevet til hende maa hun være een af de sidste som faar Svar paa Fødselsdagsbrevene. Mange Hilsner til Dig selv din gl. Knaldso fra Johanne.

Fakta

PDF
Brev

Da

De første sider af brevet mangler og dermed også datoen.
Brevet er udateret. Johanne Christine Larsen (Junge) var elev på husholdningsskolen i Sollerup 1891-1892. I brevet omtaler hun bl.a. besøg i hjemmet i efterårsferien af venner fra skolen. Hun omtaler også sin fødselsdag, som var d. 29/9. Brevet formodes derfor skrevet i efteråret 1891 efter fødselsdagen.

Det vides ikke, hvem brevet er stilet til, men formodentlig er det til enten Alhed Larsen eller Ellen Sawyer.

Warberg Kerteminde egns- og Byhistoriske Arkiv BB 0018

Nej

Testamentarisk gave til Østfyns Museer fra Laura Warberg Petersen