Menu

Fynboerne

1889-08-16

Modtager

Christine Swane

Dokumentindhold

Christine er hos sin farbror i Lundeborg. Familien i Kerteminde har haft og skal have besøg af en del bekendte.

Transskription

Kjerteminde den 16. August 1889

Kjære lille Dine!

Mange Tak for dit Brev i dag det er jo dejligt at høre lille Uba gjerne vil beholde Eder – og at hans Forældre er af samme Mening viser jo at de ikke er ked af I smaa Vrøvlehoveder – jeg har talt med Jomfruen hun skal nok passe godt paa Eder paa Onsdag; mon det nu bliver godt Vejr – for her blæser det slemt i disse Dage. Vilhelm skal nok hilse Farvel i Telefonen – men vil Du ikke nok kalde paa os for Du har dog bedre Tid til at vente eller komme igjen end jeg har.
Lindbergs er her og kommer her i Morgen til Middag og bliver hele Dagen
Elisabeth er spillende kan Du tro her og Dagmar skal spille nogle Musikere sammen her, Emilie og Christiane Dragsted kommer op at høre derpaa de reise herfra Mandag eller Tirsdag for Frøken Gad kommer hjem en af Dagene
The og de andre to Cousiner talte meget om at de vilde derned Tirsdag men det veed jeg ikke noget om for jeg har ikke talt med Faster Hanne hun var saa søsyg paa Rejsen over og fra Kjøbenhavn at hun vist ikke sejler for det første…
I aftes fik vi indavlet og da det regnede stærkt imorges – bleve vi rigtig glade at Hessene vare dækkede og kommen istand til at modstaa Regnskyl
Hils nu Faster og Farbroder Kys de smaa Drenge fra Faster Mine
paa Søndag Aften rejser Vilhelm og støder sammen med Helge Møller i Ullerslev –
hils ogsaa Marie og Charthrines gamle Thomsen og Jomfru Vest
Line kjender jeg jo ogsaa –
Nu skal jeg hen at skrive til Margrethe og Marie Eckardt hun bliver saa i Kallundborg i Vinter hos Ellings
Fruen vil give hende Løn og meget mere bare hun vilde blive –
Lev vel kjære lille Dinemor – til vi sees
Din Moder

Kjerteminde d. 16/8 1889

Kjære Christine!
Du skal ikke være kjed af at Du ikke kom med Dampskibet i Onsdags, for naar I morer Jer dernede er det godt at I bliver der lidt længere; I maa jo ogsaa sagtens kunne more Jer naar I kommer ud at køre og I har de smaa Drenge at lege med og det kan jo snart blive Onsdag saa kommer Du hjem, og bagefter kan Du tro er Du mest glad ved at have været der i 14 Dage. Jeg skal hilse Dig mange Gange fra Anna Schytte jeg morede mig udmærket derovre vi var ude næsten hver Dag, naar Du kommer hjem skal jeg fortælle Dig hvor vi var henne.
Margrethe kommer enten paa Onsdag altsaa samme Dag som Dig, eller ogsaa paa Torsdag. I Onsdags var Adolph Dora og jeg med henne i Langtved, efter et Læs Korn, vi havde Kurve med og vilde have haft nogle Æbler og Blommer med hjem, men de var ikke helt modne, der er en forfærdelig Bunke Blommer, naar Du kommer skal vi en Dag derhen og plukke dem.
Hils endelig Uba og Aage fra Mie og alle de andre Farbror, Faster, Sofie Vest, Marie og Catrine og Dig selv ikke at forglemme.
Mor Jer godt og vær rigtig glade.
Din hengivne Søster Marie.

Thomsen maa Du ogsaa hilse jeg kan knap huske dem alle sammen, men nu tror jeg ikke at der er flere.

Fakta

PDF
Brev

Da

Fremgår af brev

Faster Mine er Vilhelmine Larsen

Kerteminde
Lundeborg

Brev sendt til: Herr Købmand Urban Larsen, Lundeborg pr. Nyborg

  • Lundeborg Havn, 5874 Hesselager, Danmark
  • Langtved 5540 Ullerslev
  • København
  • Vor Frue Kirke Kalundborg
  • Ullerslev

Kerteminde Byhistoriske Arkiv

Nej