Menu

Fynboerne

1897-06-27

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen er hos Karl Schou, og de har været på hundeudstilling samt på Den Internationale.
Adolph Larsen (Agraren) har fanget en hareunge, som Alhed skal se i Kerteminde. Man har også kønne valmuer i byen.
Schous har fået en lejlighed i Allégade.

Transskription

Kjøbenhavn Søndag 27/6 97.

Min egen Kæreste!
Kan Du se jeg kan skrive til Dig fra Kjøbenhavn. Jeg kom her til i Gaar Formiddags og var meget søvning jeg blev nemlig vækket Kl. 1 ½ og det var egentlig først i Gaar Aftes jeg begyndte at komme til mig selv igen, dette her er min forbandede Pen. Jeg var i Gaar paa Hundeudstilling og hos S[noget af papiret mangler] den ”internation[noget af papiret mangler] nævnte Sted [noget af papiret mangler] som inviterede mig til (undskyld jeg er begyndt paa Bagsiden) mig til Middag i Morgen 5 ½. Derefter gik jeg ned til Schou hvor jeg har ligget i Nat og i Formiddag har jeg været med Schou paa Hundeudstilling og paa den internationale, det er dog en forbandet Pen. Peter var med Hundeudstilling men stak saa af da han skulde paa Posthuset. Han [noget af papiret mangler]men hjem, han [noget af papiret mangler] mig en Forklaring [noget af papiret mangler] en Pibe. I Aften skal jeg [noget af papiret mangler] ham ude hos Schous. For Øjeblikket sidder jeg her hos Eckardts jeg er alene hjemme da de skulde paa en Tur ud til Dragør og jeg benytter mig saa af Lejligheden til at sidde i Fred og skrive med denne elendige Pen. Agraren har fanget en lille Hareunge, som Du kan glæde dig til at se i Overmorgen. Du kan ogsaa glæ[de dig til] at se Mark[noget af papiret mangler] er vist ingen Steder der er saa kønne Valmuer som i Kjerteminde. Jeg ved ikke om jeg rejser i Morgen Aften eller i Overmorgen tidlig men i hvert Fald kommer jeg vel til Kjerteminde før Jer. Schous har faaet en udmærket Lejlighed i Allégade, men det kan jeg bedre fortælle Dig naar Du kommer til Kjerteminde. Mange [noget af papiret mangler] fra Din [noget af papiret mangler]
[Johannes] Larsen
Hils Din Familie Frk. [noget af kopien mangler] og Hr Palludan

Fakta

Brev

Da

Dateringen fremgår af brevet

Det er muligvis den internationale hundeudstilling, som blev afholdt i København 1897, Johannes Larsen har besøgt. Der var også en international kunst- og håndværksudstilling det år, men den blev afholdt i Stockholm.

København
  • Dragør

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien