Menu

Fynboerne

1900-05-07

Afsender

Marie Larsen

Modtager

Christine Swane

Dokumentindhold

Marie, Georg Larsens kone, skal opereres i København. Johannes Larsen har været i Faaborg med nogle akvareller. Maleren Karl Schou, med familie, skal på ferie samme sted som tidligere.

Transskription

Kerteminde d. 7-5 1900

Kære lille Ugle!
Du lovede mig Brev Søndag men nu er det Mandagaften og der er ingen kommen, maaske det saa arriverer i Morgen. Georg og Marie rejser i Morgen og kommer til Byen med Exprestoget, de skal bo i Rørholmsgade hos Anna Henriksens Moder, Du ved nok den unge Pige der kommer hos dem om Sommeren, det er jo ikke saa langt fra Jer! Georg bliver vist derovre til paa Mandag, saa ham faar Du nok at se af og til; bare det dog var overstaaet. Jeg skal ligge ovre hos lille Anna mens Georg er borte og Ville skal være hos Ragnhild.
I de sidste Dage har mine Ben været meget bedre, i Gaar var jeg ude paa Feden, Johannes var i Faaborg med nogle Akvareller og saa laa jeg ude hos Alhed gik herhjem i Dag, men jeg kan ogsaa nok mærke at jeg er lidt træt.
Skoven ser ganske grøn ud paa Afstand nu, bare jeg snart kunde komme derop.
Jeg skal hilse fra Moer, hun er saa træt i Aften saa hun skriver ikke.
Johannes traf Marie Schou og Hønset i Ringe i gaar, Schous skal jo bo samme Sted som sidste Sommer, hvordan mon de har faaet nogle Penge til at rejse for.
Vi havde Brev fra Agraren i Dag, han har det godt, men vi maa jævnlig sende ham en Madkasse.
Farvel for denne Gang, skriv snart igen og fortæl mig hvad Dag I holder op hos Willumsen.
Hils Onkel og mange kærlige Hilsner til Dig selv fra Faer og Moer og Din hengivne Søster Marie.

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dato i brev

Alhed og Johannes Larsen boede i en lejlighed på Feden, den sydlige del af Kerteminde. Marie overnattede hos Alhed, fordi Johannes Larsen var bortrejst og Alhed altid var bange for at sove alene.

Kerteminde
København

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv