Menu

Fynboerne

1898-12-26

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Fødselsdagshilsen til Johannes Larsen. Tak for julegaverne. Uglen har travlt med at male. Lille Ville var oppe til kl. 10 juleaften.

Transskription

Kerteminde 26/12.
98.

Kjæreste Johannes!
Saa er det nok første Gang jeg maa skrive min Lykønskning til dig Gud Fader velsigne dig og bevare dig i det kommende Aar og gjøre dig saa glad som jeg ønsker – jeg er hos dig i Tankerne og har været det hvert Øjeblik siden I rejste; men godt var det da jeg vidste hvor I var, for skjønt jeg ikke har seet Hjemmet saa kjender jeg dog alle Personerne og det er det vigtigste – Imorgen vil vi højtideligholde Dagen med at spise dine Livretter og jeg vil faa Tjalfe vasket og bestilt en Kurv til ham at han kan sove i om Natten.
En kjærlig Hilsen fra Fader og Tak for hans Gave der blev stor Glæde med Fru Storm der aldrig har havt en ordentlig Brystnaal og saa at I havde husket hende det var saa mageløst I steg vist umaadelig højt; Nu Farvel og kjærlig Hilsen til I to og mange flere din trofaste Moder

Kære Las!
Min hjærteligste Lykønskning i Dagens Anledning og en venlig Hilsen til Dig og Be fra din hengivne Broder Klaks.

Kære Johannes!
Tusind Lykønskninger paa Fødselsdagen, af mit ganske Hjærte ønsker jeg Dig et gevaldigt godt Aar.
I skal have mange Tak for Julegaven som jeg synes er forfærdelig sød.
Uglen har travlt med at male, saa hun har bedt mig om at hilse og ønske til Lykke. I skulde blot have set hvor lille Ville var henrykt over Juletræet , hans Ansigt straalede da han saa alle Lysene og han holdt ud til Kl. var henad 10. Nu maa Du hilse alle dernede fra mig. De kærligste Hilsener til Alhed og Dig fra Din hengivne Marie.

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dato i brev

Alhed og Johannes Larsen har muligvis holdt jul sammen med Alheds familie på Erikshaab. Det er åbenbart første gang, at Johannes Larsen ikke skal holde sin fødselsdag i hjemmet i Kerteminde.
Tjalfe er Johannes Larsens hund.

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien