Menu

Fynboerne

1906-05-28

Modtager

Christine Swane

Dokumentindhold

Fødselsdagsbrev. Christine Swane skal overtage sin mors brystnål, som er lavet af Dragsted.

Transskription

Mandag den 28 Maj 1906

Kjæreste Ugle!
Allerførst vil jeg ønske Dig et rigtig godt lyst og velsignet Nyaar, af mit ganske Hjærte beder jeg om al den Glæde du kan taale at bære, for det gaar jo med os Menneskebørn som med Naturen, en forfriskende Regn kvæger, her sidder jeg i Havestuen og fryder mig ved at se den milde Sommerregn forfriske alting Græsset gror saa stærkt, at her snart maa bruges en Le igjen; men nu maa vel Agraren snart [ulæseligt] og saa skal han sandelig være min højre Haand for selv kan jeg intet; men saa maa jeg bøje mig der ogsaa, og [ulæseligt] takke vor Herre, som lader mig have den Glæde, at jeg gaar med det
Lette men naar Lyst og Villie er der, smager det ikke altid godt at være forsigtig. Laura er her endnu og haar været rigtig flink siden Du rejste vi vadsker i dag og skal gjøre rent i denne Uge at her da kan være Pintse, i morgen min Ven, da skal jeg smykke med Blomster saa jeg kan see Dig for mine Øjne, jeg er da glad ved Du er hos den gode kjærlige Vilhelm jeg tænker mig han er i Middelfart til Rigsdagsvalg og Du med paa Cycler triller I ad Vejen begge to, det er næsten galt for mig nu, mine Tanker svirrer rundt, saa jeg maa holde op, bare jeg dog havde lært at stenografere!
Middag
Nu vil jeg da begynde med hvad der var min Tanke at [ulæseligt] straks, Du skal i Gave have min Brystnaal,[Cau..?], som er indfattet af Arendt Dragsted, men det gaar mig jo ogsaa galt der, da jeg aabner Æsken og vil see lidt paa den har jeg jo glemt lille Ugle, at jeg ikke har baaren den siden ”Alliken” stjal den, og jeg kom tidsnok til at forskrække den, saa den lod Naalen falde paa Kjældertrappen de Smaastykker der [mangler?] har jeg; men det tager jo Tid at faa det ordnet om den Jensen kan det vil jeg tale med Las;[ulæseligt] det men se ved Siden laa denne lille Pære, det er dog noget kunde Du ikke faa den anbragt i [ulæseligt] lille Sjalsnaal der hører samme Tid til Den kan mulig glæde Dig, Las har dog som [Ba…] dannet den og bragt mig Fornøjelse men nok om det.
Du har jo slet ikke hørt noget om vor Sanger Du ved han kom uventet samme Dag som Las; De spiste her Fisk og hvid Sagosuppe næste Dag tog vi Skinke og de dejlige Asparges; ( som jeg glemte at takke for) Kirsebærsuppe med Boller næste Dag Kørvelsuppe med Rørdam Asparges og visnok Pandekager 4 Dag stegte Aal, og Apricosgrød Æblerne var en Gave fra Lyse. Saa flyttede Sangeren til Malerens i 2 Dage og derfra til Apothekerens; nu i Dag skal han reise, 3 Gange har han sunget i Skoven for fuldt Huus og synge kan han endnu den gamle Svend. Vi hørte ham en Aften ovre hos Johannes for i Skoven gik vi ikke, det begyndte Kl. 8, men de kom jo ikke hjem før 12 og da havde vi sovet i 3 Timer more sig gjorde han og hyggelig er han at have til Gæst; naar han nu kommer at sige Farvel hører vi maaske, at han tager til Simonsen Ligfærd. Hermed sender jeg nu 2 Breve fra Dumpe nu er det jo straks hendes Fødselsdag, husk hende med et Brev, hun trænger altid til Kjærlighed, hvem gjør ikke det? Stakkels lille Anna.
Naa lille Ugle nu kommer jeg med en Mængde Spørgsmaal lad mig saa se Du svarer mig, hvordan gaar det for Dig med at være Husmoder, og al den anden Gjerning Du tager op – glem ej Malingen for saa er Du jo først i dit Es – men Du skal jo se Dig rigtig om først, er der mange smukke Blomster og kan Du lide Menneskerne det er jo rart at der er Sang, det holder Du jo meget af, kan Du lide Comtessen? Det er tidligt med Blomkaal, husk dog at takke naar Du næste Gang møder Giverinden. Er Gaasefamilien kommen tilbage, Erhard fortalte mig om Flugten, jeg kan jo nogenlunde tænke mig Omgivelserne; men det skal rigtignok blive morsomt selv at se, oh denne herlige Tid jeg vil rigtignok helst derned i Jordbærtiden vi snakker saameget; med det kan da nu blive morsomt, Du spørger til vores Urtesager
Kartoflerne kan nu hyppes og det andet kommer godt op, der var ingen Brev fra Agraren i Morges saa maa vi vel spørge ham i aften. Nu Farvel og en kjærlig lykønskning fra os begge hils Klaks din Moder

I midten af brevet: Blomst[ulæseligt]godt

Kære lille Ugle! Hjærtelig til Lykke paa Fødselsdagen et godt Aar og en rigtig glad Dag ønsker jeg Dig; vi sender dig i Fødselsdagsgave 2 Par Strømper nogle Cigaretter og lidt Chokolade, jeg faar vist ikke Pakken af Sted før med Aftentoget, men jeg haaber den kommer saa tidlig til Ejby, at du faar den i Morgen.- Er det Alvor at I ikke kommer hjem i Pinsen? Svar mig paa det straks, for saa maa jeg have skreven til Barfoed, det er jo ikke sikkert han bryder sig om at komme naar Klaks ikke er her. – Du maa skrive rigtig udførligt til mig om al Ting dernede, Du ved jeg er meget interesseret i al Ting, tænker på Jer hver Dag og naar Kl. er 4 ønsker jeg at jeg kunde smutte ned til Jer og være med til en hyggelig Kop Kaffe ude paa Græsplænen. Hvormange Kyllinger har I nu? Hvordan har Vopper det? Og hvad synes du om de forskellige Mennesker Du var sammen med hos Docktoren? Agraren rejste Dagen efter os jeg kom hjem og Christoffersen var her til [resten af brevet mangler]

Fakta

PDF
Brev

Da

Fremgår af brev

Christine Swane fylder 30 år. Hun er husbestyrerinde for Klaks på Rørdam. Vopper er muligvis en hund på Rørdam.
Comtessen bor muligvis på Wedellsborg. Navnet er ukendt.

Kerteminde

Fremgår af indholdet i brevet

Rørdam

Fremgår af indhold i brevet

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv