Menu

Fynboerne

1885-01-25

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Et af IA Larsens skibe er frosset inde. Kalkovnen er i gang og der er kommet en del bestillinger. Hvordan går det i skolen? Husker du at gå i kirke?

Transskription

[Påtrykt billede af lille pige og papegøje]
Kjerteminde den 25 januar 1885
Min kjære elskede Johannes
Det var mig en Sorg at der ikke blev skreven til Dig igaar saa Du kunde faa Din lovede Søndagsglæde det var min sidste Tanke iaftes og min første imorges, men saa er jeg glad at jeg dog nu kan sidde i Ro og skrive et lille Ord til Dig min Skat, jeg har jo fortalt Dig at vi vaskede og saa har jeg havt Vilhelm i Sengen nogle Dage og saa ved Du jo fra gammel Tid at de Syge passer jeg selv derfor gik Tiden fra mig iaftes, Fader kom jeg skal i Byraadsmøde og Georg havde saa travlt at han ikke kunde Marie var gaaet ud at løbe paa Skøjter Du mener maaske at det kan være detsamme med alle Undskyldningerne naar jeg narrede Dig alligevel men det gjorde mig saa ondt at det vist ikke gjentager sig oftere.
Du undrer Dig vel over at jeg skriver paa Papir med Billed paa, men her er forfærdelig Hallo med Tryk af billeder den lille er ogsaa med og Johannes skulde endelig have denne Kappegøje fra ham, det er jo for at more Vilhelm kan Du tænke. Du maa ikke ængste Dig han er helt vel nu og kommer vist op i morgen vi andre har det godt. Georg har har idag vovet sig paa Isen, Henriksen hjalp ham og da Fader og jeg kom fra Marken saa vi ham dog løbende om end forsigtig ja her er Vinter nu, Is til udenfor Revlerne, det var ellers en smuk Havn med den tykke Rim paa Græs og Rug, de stakkels Krager saa modfaldne ud, vi venter ”Vilhelm” Kuf med Længsel vi er bange for den skal fryse inde vilde blot Vinden vende sig lidt til en af Siderne.
”Rhea” ligger indefrossen i Faxe; mens ”Samson” havde en heldig Rejse til Hul 6 Dage hvad synes Du dog - Kalkovnen har begyndt at brænde der er dog en deel Kalk bestilt hos Fader – Gud ske Lov
Nu kom Fader og fortalte mig at Norden havde fortalt ham Peder Andersen bestod med 56, men Simon faldt er det paalideligt? stakkels Dreng men maaske han nu kan faa Alvor i Sindet inden han skal op til Foraaret, dog han har maaske ikke Mod at gaa op til Eksamen saa nær igjen
Jeg har ikke faaet svaret Dig paa Brevet om Tøjet det er godt det er lidt for stort mit Barn, nu faar Du et Par Benklæder til af den samme Slags saa beholder jeg de andre gamle til Georg og Knud, Fader fik idag sin Dragt fra Skræder Nielsen og ser saa nydelig ud at naar jeg ser ham saa tænker jeg paa Dig og er saa glad for de gode Klæder I nu har – og saa skal Du faa 6 nye Skjorter for Vilhelm maa nu have Georgs og saa faar han dine naar jeg nu faar Tid til at ordne det alt sammen – Selerne Johannes kan Du dog ikke huske at Du havde dem med hjem til Confirmationen og da kantede jeg dem og syede nye Knaphuller men godt var det jo at Du fandt dem
Jeg skal nok med Tøjet sende hvad jeg kan af de Smaating som kan pakkes imellem uden Fare for knuses.
Du er da rigtig glad ved Skatollen kan jeg mærke Du har slet ikke fortalt mig hvordan Du fik det pakket ud, og kom af med Halm og Maatter ja fortæl mig endelig en hel Del om Dig selv
Hvordan gaar det Dig paa Skolen min Ven fortæl mig det er den gamle Jomfru færdig hvem af Eder fik den bedste Lighed? Hvad synes Du om den ny Lærer; og hvad siger han til Eder, er Du henne hos Mollerups imellem, og jeg spørger og spørger min lille Ven og jeg kunde blive ved, mest ligger mig dog paa Hjærte om Du gaar i Kirke imellem min søde lille Ven jeg tænker med Bøn om Du er henne i Guds Huus om Søndagen gaa mit Barn Du skal selv blive saa glad skal Du see
Lev vel hils dine Venner og Gud skjerme Dig og bevare Dig min egen Ven hengivne Moder

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dato i brev

Den lille er Adolph Larsen, som er 6 år.
Vilhelm, Rhea og Samson er skibe tilhørende IA Larsen, Johannes Larsens far.

Kerteminde
København
  • Faxe
  • Hull

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien