Menu

Fynboerne

1884-11-11

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsens forældre har udsat rejsen til København og Sverige. Hans mor spørger, hvad han laver i fritiden.
Hun håber, at Christian Eckardt får solgt nogle billeder på den kommende auktion.

Transskription

Tirsdagmorgen 11 November

Kjæreste Johannes!
Saa Du veed jeg kommer med ja om Gud vil mit Barn jeg er aldrig sikker paa at komme nogen Steder inden jeg er paa Vejen. Bestemmelsen var jo at rejse idag; men saa kom der pludselig en Indbydelse til et Bryllup som vi ikke kan undslaa os for
Se nu kan du tænke paa os i Morgen som hvilende efter den Udflugt, jeg kan og tør ikke skrive noget bestemt om Dagen vi kommer men saa har du det jo tilgode min lille Ven – Det er da morsomt at Eckardt er i Byen naar er hans Hjemrejse bestemt for det var jo morsomt at rejse sammen med ham til Høljeryd det er Moster Sophies Fødselsdag paa Søndag saa senere end Fredag rejser han vel ikke – Gud give dog han maa faa noget ind paa Actionen den 22 eller 24
Bed med os mit Barn saa inderlig du kan
Vi blev meget glade ved at høre Eckardt synes om din Tegning – Held og Lykke for Dig fremdeles mit Barn, men naar du nu ikke gaar hos Klingsaj saa faar du maaske Hjemmearbejde fra Hr Svartz eller om det ikke tillades hvad udfylder Du saa Din Tid med Kjære Johannes om Eftermiddagen fortæl mig det maaske du snitter
Du gik ikke i Theatret mit Barn fordi du gjerne vil have Blomster. Da dine smaa Søskende hørte at du gjerne vil have Blomster saa kom de hver med sin af de aller kjønneste jeg tog saa en af hver og har samlet dem i en Kurv som du snart skal faa og det vil jo være kjært for Dig at modtage især naar jeg mundtlig kan fortælle Dig deres Glæde over at kunne give
Jeg havde en Forskrælse forleden Aften da jeg kom op Sovekamret var der ingen Fugl i Buret Vinduet stod aabent oh kjære Johannes min Bedrøvelse var saa stor at jeg græd og tænkte hvordan skal du dog faa det sagt til Johannes men en ½ Timestid efter kom lille Dine op - og da hun kom hen til Spejlet sagde hun, Moder her sidder hun jo nede paa Gulvet og sover, - der blev Glæde og hun forstod nu kan jeg udbede mig en stor Gevinst, hun kom jo ogsaa meget indsmigrende Moder maa jeg sove hos Dig i Nat, - og det blev bevilliget
Jeg veed ikke hvad jeg ikke kunde sige ja til i det Øjeblik saa glad var jeg – og jeg tænkte den Aften skulde jeg ikke hellere tage den med til Johannes
Sig dit Ønske skal den blive eller skal jeg tage den med?
Vi fik iaftes en Bog fra Amerika med Billeder fra Fresno den skal jeg tage med
Nu er Kl. mange og det haster derfor kun
Farvel og Kys fra din trofaste Moder

Fakta

PDF
Brev

dansk

Brevet er dateret tirsdag d. 11.11. Sophie Eckardt har fødselsdag d. 16.11 og det er på søndag. Klingsey underviste Johannes Larsen i perspektivtegning i 1884. I 1884 er d.11.11 en tirsdag og d. 16.11 en søndag. (rmadsen.dk)

Christian Eckardt boede på gården Store Høljeryd i Småland indtil 1889.
Johannes Larsens moster, Anesine Frölich, emigrerede til Californien.

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien