Menu

Fynboerne

1898-07-05

Dokumentindhold

Christine Swane skal have Fritz Syberg til at hjælpe sig med en perspektivtegning. Syberg foreslår, at han kommer til Kerteminde, da der er mange mennesker i huset i Svanninge.
Johannes Larsen, som er hos Sybergs i Svanninge, beder sin mor om at tage en hurtig beslutning i det spørgsmål. Det skal nås inden Christine tager til Sverige, ellers må hun kalde Christine hjem.
Vilhelmine Larsen har haft travlt med at samle penge ind til betaling af en veksel.Hun har inviteret Fritz Syberg til at komme til Kerteminde.

Transskription

Svanninge 5 Juli 1898

Kære Fru Larsen

Det er egentlig til Christine jeg vilde skrive et Par Ord, men Johannes lod forleden en Formodning falde om at hun var i Sverig med Købmand[ papir mangler] derfor vil jeg plage Dem [papir mangler] dette Brev. Endelig er d[papir mangler] vil skrive om noget som, først og fremmest må vinde Deres Bifald for at kunne lade sig arangere: Christine skulde jo have lavet en Perspektivtegning til, og Bestemmelsen var at hun skulde komme herned, men dels er vi såmange Mennesker særlig Børn hernede så her er ikke megen Ro, dels venter vi nogle flere, nå – det lod sig jo endda nok arangere i Henhold til Ordsproget Hjærterum – Husrum; Men for det andet er jeg så ked af min egen Oliemaling, så jeg vilde være glad ved at se Kjerteminde, kunde det derfor ikke ordnes således at jeg kom ned [papir mangler] i den Tid det tager [papir mangler] Perspektiven færdig? Det vil vel vare en 14 Dages Tid. Må jeg så endvidere bede Dem svare mig et Par Ord om hvad De og Christine mener herom, så vil jeg gøre mig klar og komme en af de første Dage, da Tiden jo ikke kan trækkes meget længere ud. Er der Forhindringer, er Christine selvfølgelig velkommen her, om hun end får en noget kneben ”Lejlighed”. Min Hilsen til hele det Larsenske Hus og til Dem Frue fra Deres ærbødige Fritz Syberg.

Hønset (min Kone) beder hilse.

Svanninge 5 Juli 1898.

Kære Moder!
Baronen har sagt i Dag at han har skrevet til Dig om at komme til Kjerteminde og give Christine den sidste Undervisning der. Han er nu ved at være færdig med et Par Billeder og trænger vist til at komme lidt ud at lufte sig; hvis det paa nogen mulig Maade kan lade sig gøre saa svar strax ja. Kan du ikke rejse med Fader i Stedet. Er Christine rejst saa faa hende hjem hurtigst. Pas endelig godt paa Karl Jensens japanske Bøger.
Hilsen fra alle hernede til Jer alle sammen. Svar endelig hurtigt. Og gør hvad Du kan for at faa det hele i Orden. Mange Hilsner Jeres hengivne
Johannes Larsen
P.S.
Jeg har skrevet til Eckardts men jeg fik først Dit Brev med Pakken i Søndags Aftes da vi kom fra Erikshaab. Hvordan gaar det [udstreget: fra] med mit sorte Tøj?

Onsdagaften
Kjære Far og Dinemor
Det er mig umuligt at lade være at skrive, jeg har faaet [Klinkby’s] Veksel her Kl 3. Nu vil jeg først fortælle Eder hvordan Dagen gik fra i morges tidlig. Adolph rev og de andre 3 gik til Høet, ved Frokosttid gik jeg over i Boutiken der kom Norden og meldte mig at nu førte de Slagene mod Laden, jeg gik straks derop og talte med Formanden, men han viste mig at de havde slaaet Væggene ud i Marken for ikke at skade Høet det er dog mærkeligt at deres Mand har ladet det gode Hø sidde der og spredes vi blev enige om at de kunde arbejde i Høet til Middag og saa hente Vogne – da jeg var saa langt vilde jeg dog se til Folkene vi aftalte saa at han skulde tage [Hestene] med hjem til Middag, da jeg kom herud bag Lodsens Huus mødte jeg Madsen vi slog Følge lidt og talte om Høet, de lovede engang Hr Madsen at naar Høet skulde flyttes – skulde de hjælpe at samle det spredte igjen; hvad siger De i dag, ja fru Larsen kommer De med en Vogn nu straks – skal jeg stille med en rask Mand til Hjælp, jeg ud i Marken igjen og [kommer] Jørgen og Christiane paa hver sin gamle Hest og hjem efter Vogn jeg kan ikke ride sagde Jørgen jeg er for gammel, saa bar han Hamlen og jeg Forkene over til Laden der glemte jeg at jeg blev stoppet af Gjennemkjøringen, men saa stod begge Formændene Madsen tog Forkene og og Madsen og Jørgensen gav mig hver sin Haand og halede mig op til Middag var begge Læssene herhjem men hvor var jeg hed og rød – saa efter Middag var jeg hos Farbroder og fik underskreven; men Penge ejede han ikke – saa gik jeg paa Feden og ved Losningen af Murstenene stødte jeg paa Rasmus Nielsen – hvilket Held jeg kaldte ham til en Side; men han havde ingen herude, ja saa kan de vel skaffe sagde jeg til Kl. 3 skal de være indbetalte i Banken, saa kommer jeg denne Vej tilbage, nej jeg skal nok komme op – og han kom, Resten fik jeg hos Mejers og Vekslen blev indbetalt; Klinkbys – nu skal vi arbejde i morgen Ingen Penge fik jeg hos de 2 Familier hende med de 22 skulde ikke betale endnu og de betalte ikke noget før Du gjorde Lejligheden det faldt ned fra Loftet saa hun maatte tørre Støv af hvert Øjeblik – de 6 Kroner [Navn] er Haandlanger hos Mejer saa de skulde komme Lørdag; men saa stod Rudolph og rodede i Plankerne jeg spurgte om de skulde have nogle ja Thomsen tog ud og noterede saa vilde Havnefogden give mig Seddel det blev vist en 17 Sl – saa faar vi Penge paa Lørdag Hurra han kom nu med de 11 Kr for Laan
I ser nu af Brevene jeg skrev straks han er velkommen

Vejret er godt og vi ere raske
Gud bevare Eder og [lede] Eder vel hjem

Fakta

PDF
Brev

Da

Fremgår af brevene

Der er tre forskellige breve, som Vilhelmine Larsen har sendt sammen til familien Larsens gård Båxhult i Sverige.
Brev 1 fra Fritz Syberg til Christine Swane/ Vilhelmine Larsen. Brev 2 fra Vilhelmine Larsen i Kerteminde til mand og barn på Båxhult. Brev 3 fra Johannes Larsen til hans mor i Kerteminde.
Johannes og Alhed Larsen opholder sig i Svanninge hos Sybergs. Christine Swane er taget til Båxhult sammen med sin far Jeppe Andreas Larsen (I.A.). Christine skal til optagelsesprøver på Akademiet bl. a. i perspektivtegning.
Erikshaab er Alhed Larsens barndomshjem ved Sallinge. Ikke så langt fra Svanninge.
Feden er et område syd for Kerteminde, hvor i.A.Larsen bl. a. havde et kalkbrænderi.
Gennemkøringen er muligvis udgravning til jernbanen Kerteminde - Dalby, som blev åbnet i 1900.

Svanninge, Kerteminde
Båxhult, Kerteminde

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv