Menu

Fynboerne

1896-10-16

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen tegner en hare. Han skal på Teknisk Skole og undervise.
Larsen spørger Alhed, om det er nødvendigt, at de bliver offentligt forlovet.
Johs. Larsen har lavet skitser af Agraren til maleriet På andetræk

Transskription

Kjerteminde 16 October 1896.

Kæreste Alhed!
Naar jeg skriver til Dem i Dag er det ikke udelukkende fordi jeg fik Brev fra Dem i Dag med Anmodning om at skrive inden Søndag, jeg havde nemlig tænkt at skrive selvom jeg ikke havde faaet Brev i Morges. Tak for de smukke Violer, de var aldeles friske og jeg kunde lugte dem saasnart jeg aabnede Brevet, det er en nydelig Maade de ere anbragte paa.
Det bliver nok ellers ingen langt Brev i Dag, jeg begyndte nemlig i Morges paa at tegne en Hare og jeg skal af med den i Aften sa jeg maa skynde mig, at blive færdig med den.
I Aften skal jeg paa teknisk Skole, det bliver vist til en Forandring ganske morsomt, da hele Bestyrelsen med Borgmesteren i Spidsen kommer derom og der er en af Eleverne jeg vil have smidt ud, nemlig en Søn af Redaktøren, han var mig lidt for næsvig sidste Gang. I Dag skriver jeg paa mit Værelse og bruger Tusch og Rørpen, hvad der er betydeligt behageligere at skrive med en[d] Blæk og Staalpen men formodentlig en Del dyrere. Kæreste Alhed mon det virkelig er nødvendigt at vi skal offentlig forlove os og saadan sættes i Bur eller gaa omkring med Skilt paa. Jeg synes at vi har det saa godt, som det er, at det næsten vilde være Synd, men hvis det ikke kan undgaaes maa vi jo finde os i det. Siden De rejste har jeg faaet lavet 2-3 Skitser af Agraren til Aftenbilledet og en Tegning saa det gaar godt fremad med Billedet d.v.s. i Hovedet, for jeg har nemlig ikke faaet Lærred endnu og hvis jeg ikke har været i Odense efter det inden jeg faar Brev fra Dem igen kunde De gerne meddele mig Husnummeret i Hans Tausensgade, da jeg har glemt det. Hvordan gaar det med Forkølelsen? Jeg vil haabe den maa være vel overstaaet naar De faar dette Brev. Jeg kommer i Tanker om hvordan De forskrækkede mig for nogen Tid siden da De skrev om Gryden de havde væltet og jeg sad og læste en hel Side om det og ventede hvert Øjeblik at nu kom det, at De havde skoldet Dem fordærvet, og saa fejlede De ingen Ting, det lettede. Jeg mener ikke at det er Løgn at De er forkølet, hvis De muligvis skulde finde paa at lægge det saadan ud. Jeg syntes der var noget mere jeg vilde skrive, men kan ikke komme i Tanker derom og vil derfor og fordi der ikke er mere Plads paa dette Papir og for Harens Skyld slutte med mange Hilsner fra Deres hengivne
Johannes Larsen.

Omtalte genstande

Johannes Larsen: På andetræk. 1895-97. Olie på lærred. 76,5 x 87 cm. Statens Museum for Kunst. Foto: Inferno

Fakta

Brev

Da

Dateringen fremgår af brevet

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek

Nej

Indleveret til DKB af Larsen-familien