Menu

Fynboerne

1923-09-14

Modtager

Louise Brønsted

Dokumentindhold

Alhed Marie Brønsteds forældre skal flytte i anden lejlighed, og i den anledning har hun mange spørgsmål vedrørende lejlighedens indretning m.m.
Marie Larsens hønsehold gør hende i dårligt humør, hvilket resten af huset er temmelig trætte af.
Johannes Larsen ser ud til at må regne med at tabe en del penge på en kaution.

Transskription

Kære Muk!
Til Lykke med Lejligheden. Hvor vilde jeg dog ønske jeg kunde være med til at indrette det riktigt hyggeligt. Hvor ligger det? Tegn mig en Skitse af nærmeste Omegn. Hvornaar flytter I? Hvilken Sal? Er der Centralvarme? Kan I ikke sende mig en Skitse til med alle Vinduer, Nord og Syd og Metermaal (el. en af vores Stue til Sammenligning) Kan I ikke sætte Peder i den rare Skole, hvor du har været og hørt paa Undervisningen.
Hvis du ikke kan overkomme at svare paa alle disse Spørgsmaal maa du jo tage de andre til Hjælp – Marie er gnaven for Tiden, i Morgen kommer der en Hønsemand og Regnskabet skal fremlægges - utroligt spændende - .tænk hvis de kunde blive af med hende. I Aftes, da hun ikke var hjemme, aandede hele Familien lettet.
I Dag trykte Tante Be. I yderste Øjeblik viste det sig at der manglede 10 Tryk Det var ærgeligt.
De har ogsaa Bryderier med en Kaution (den sidste) paa 11 000. De er fire om den; men de to kan ikke betale, den tredje er tvivlsom, saa det bliver nok Las, der skal betale det hele.

Før Tennissen Kl. 3¼ skal vi (Tante Be, Putte og jeg) om til Buttenschøn’s og drikke The. Ellen B. er Fjerdemand.
Puttes Fødselsdag forløb strålende. Hun skriver hver Dag paa et Brev til Bes (siger hun). Foruden dette Hastværksbrev sender jeg masser af Hilsener. Lomme.

Fakta

Brev

Da

Datoen fremgår af brevet.

Kerteminde
  • Møllevej 14, 5300 Kerteminde, Danmark

Kopier findes på Johannes Larsen Museet.

Nej.

Kopier af brevene givet til Johannes Larsen Museet.