Menu

Fynboerne

1894-12-24

Modtager

Laura Warberg

Dokumentindhold

Alhed Larsen fortæller grundigt om den juleaften, som hun har holdt med Berta, Emil og Ludvig Brandstrup i Firenze. Om juletræet, middagen, gaverne og om, hvordan de sent på aftenen gik til flere kirker i håb om at høre noget musik. De endte på en café, hvor de fik en øl. Derefter gik de hjem, og Alhed satte sig og skrev brev.
Alhed havde gruet for at holde jul langt væk fra familien, men det gik fint.
Berta Brandstrup fortæller sidst i brevet om, at de skal have gæster, og at de ved den lejlighed agter at klæde sig ud.

Transskription

Kæreste Mor! og alle I andre!
Juleaften 1894. Jeg synes dog, I skal have en Hilsen fra mig, skrevet paa denne Aften, der nu er overstaaet, og som jeg saa længe har gruet for. Men jeg skylder Sandheden at sige, at det egentlig har været en rigtig storartet Dag og at det nu bagefter er ganske interessant at have prøvet en saadan Juleaften. Da jeg læste Dit Brev i gaar, Mor, hvori Du opmuntrede mig og forsikrede mig, at vi nok fik det storartet og at det rigtignok maatte være interessant at prøve en Jul i Italien, da rystede jeg betænkelig paa Hovedet, og tænkte, at det var nu godt nok, men - - - , men saa som sagt er det hele gaaet rigtig brillant. Der var kun ét Punkt, hvor jeg var ligeved at blive lidt gnaven, det var ved 9-10 Tiden, da hele Travlheden var overstaaet, Gaverne givne, modtagne og takkede af, og vi satte os om det lille Juletræ for at have det hyggeligt ved et Glas Marsala og en Cigaret, - da begyndte jeg at føle lidt Julestemning og det var det var ["det var" overstreget] det farligste jeg kunde gøre, - hvis I paa den Tid har mærket, at ["at" overstreget] nogen pustede ["de" sidst i ordet overstreget] ved jeres Juletræ og har hørt nogen synge med i Julesalmerne, saa har det været mig; - men det varede for Resten ikke længe, - jeg satte mig hen i en mørk Krog i Sofaen for at hengive mig lidt til mine egne Betragtninger og Berta der formodentlig har følt noget ligmed kom lidt efter ogsaa derhen. Men de skrøbelige Menneskesjæle! - en halv Time efter var vi begge faldne i en dyb Søvn. Lud lagde en Kappe over os og han og Balle satte sig til at s ["s" overstreget] - - - spille Lotteri om Godter! kosteligt! - Kl. 11 1/2 vækkede de os og vi gik hen i en Kirke for, som vi trode, at høre en pragtfuld Konsert, - men ak Skuffelse, der var kun en Masse Præster, der messede og smaa stakkels søvnige Kordrenge der svang Røgelseskar. Saa besluttede vi at gaa ind til Domkirken om vi mulig skulde have mere Held med os der; paa Vejen derned mødte vi cand. Beckett og Frk Bærentsen, der ogsaa var gaaede ud paa Jagt efter noget Musik. Vi afsøgte sammen 4 Kirker men uden videre Resultat kun i én hørte vi et smukt Præludium paa Orgel, og i den dejlige Dôme saa vi de pragtfuldt klædte Præster gaa bort i Procession med Fakler. Men al Julestemning var gaaet fløjten. Gaderne var uhyggelige med Støj og Spektakel. Saa gik vi - tænk jer, Juleaften Kl. 1 1/2 ind paa en Kafé og sad der og snakkede en Timestid til et Glas Øl. Jeg maatte stadig sige til mig selv, det er virkelig Juleaften, men Humøret var der ikke noget at sige paa, man kan saamænd finde sig i meget, naar det skal være. - Vi kom hjem ved tre Tiden og nu er den næsten 4, saa I maa rigtignok paaskønne, at jeg sidder her og skriver. Og saa har jeg tilmed været tidlig oppe, var paa Skuardo i Nat og havde lovet Berta at komme tidlig herned. Hør nu hvor dygtigt; der er over en halv dansk ["dansk" indsat over linjen] Mil herned og jeg skulde paa Torvet først; der købte jeg 3 Ænder, Grøntsager, Æg Ost, Smør, Frugt o.sv. og blev kaldt Frue, kom her hjem vældig belæsset godt halv 9 og tænk, saa var B. & Lud ikke kommen op endnu, saa jeg havde Kaffebordet færdigt til de kom; det var for Resten en dejlig Morgentur, straalende Solskin med let Rim paa Veje og Gader. Og saa er det vældig Sjov at gaa i T ["i T" overstreget] paa Torvet. Jeg købte for Resten saadan ind, at jeg ikke havde en rød Øre i min Pung, da jeg kom hjem, men heldigvis var "Poverierne" (Tiggerne) ikke kommen paa Benene endnu, saa jeg slap godt fra det. - Formiddagen gik med at brænde Mandler i Kakkelovnen (vellykkede) vi lukke uden videre Laagen op og lave det paa Ilden. Samme Sted skal jeg i Morgen lave Røræg Kompot og Rosenkaal! flot! - Naa, efter Frokost gik Lud lidt ud og B & jeg ordnede og pyntede et Juletræ som vi i al Hemmelighed havde faaet bragt herhen; da det var færdigt satte vi det udenfor i Haven, det gror i en Urtepotte og er højere end jeg. - Lud kom hjem med en Masse Roser og Violer og vi andre havde pyntet med kønt grønt, saa her var rigtig festligt. Kl. 6 1/2 kom Balle og vi spiste Rissotto med Mandel i (en Æske Chokolade, vunden af Lud, foræret til B & mig ((dette havde vi regnet ud i Forvejen, havde bestemt Chokolade, da vi vidste, at de andre var for mandige til at spise det.)) Andesteg med Salat Frugt og Ost. - Saa sendte vi de andre op paa B's Værelse, mens vi hentede Juletræet ind, tændte det og ordnede Presenterne; ved siden af Træet stillede vi et lille Bord med Marsala, Skaalen med Godter og Cigaretter; festlig oplyst og dejlige Blomster, Balle & Lud var aldeles overvældede, da de blev lukkede herind. - Af Gaverne vil jeg kun nævne mine egne, som jeg blev vældig glad ved. Af L & B. et dejligt Silkesjawl, firkantet, to Alen paa alle Ledder, pragtfulde farver mørkegrønt skotsk med ["med" overstreget] tærnet med smalle mørkerøde ["mørke" overstreget, og over ordet indsat "høj"] høj[røde] og gule Striber samt en henrivende lille Lommebog & Portemonnaie af fint Ruslæder, vældig elegant. imponerende og smukke Gaver begge to, altfor fine til mig næsten. Og tænk, Baccis sendte mig Presenter ogsaa! En aldeles nydelig Skindkrave til Halsen vældig nobel; i Form af en Ilder tegning og af Søsteren en Arbejdskurv lavet af hende selv og helt fuld af Godter. Saa nu maa jeg i Seng, jeg har faaet Mavepine, trode først det var af Søvn, men er kommen i Tanker om, at det snarere er af alle de Godter, jeg har spist; lille Dis vilde vist sige at jeg har spist til "en stor Mavepine", men det er nu kun bleven til "en lille". Man bliver hærdet med Aarerne [det andet "r" i ordet overstreget] Dis, vent til Du naar min Alder. Saa, nu Godnat allesammen. Nu har jeg dog faaet en lille Sludder med jer, - det smager altid af Fugl [Det følgende skrevet med en anden skrift end Alheds] - Saa nu tager jeg fat hvor Alhed slap - det er Tirsdag, og vi skal have Fremmede; Klokken er 6 og Kl. 6 vente vi Gæster. Røræg skal laves og diverse, saa medens Alhed gør sit færdigt gør jeg mig til hendes Tolk - samme Alhed er gnaven idag, noget hun ellers ikke befatter sig med - mange tak for Brevene fra Kisten og Moder, Kassen er desværre ikke kommen; jeg glæder mig meget til de hjemlige Kager (jeg ogsaa) - Lille B. er ikke tilfreds med sin Sekretær. - Nu Farvel kære Fader og Moder og alle i andre og et Kys fra Jeres Alhed overbragt ved

Berta B

Juleroser fra Kistin var jeg meget glad ved; hvem sender mig de voxnes Juleroser. - skriver snart igen.
Skriv snart i Kære! For Pokker.
[Skrevet til højre på arket indrammet i en firkant:] vi agter at overraske Gæsterne med at klæde Lud paa som lille Pige og Alhed og jeg i Luds

Fakta

Brev

Da

Datoen er skrevet i selve brevet

Alhed Larsen opholdt sig i Italien fra februar 1894 til foråret 1895.
Skvardo: Konsul Rottbøll og hans kone boede på Bello Sguardo i Firenze.
Det er uklart, hvem Kisten/Kistin, som Berta Brandstrup sidst i brevet omtaler, er.

Firenze

Fremgår af brevets indhold

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB 2157

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer