Menu

Fynboerne

1899-9

Afsender

Louise Brønsted

Dokumentindhold

Louise skriver brev i et rystende tog mellem Halmstad og Helsingborg. Hun er gået til Landeryd uden sin bagage, og hun trak på vejen to små træer op ved rode. Louise er spændt på, om de vil gro derhjemme. Der var skønt på Båxhult, og Louise har været med Ludvig Brandstrup på jagt. Nu når hun til Hallandsåsen.

Transskription

Toget mellem Halmstad og Helsingborg.
Kære Dis! Jeg har faaet dette Papir og en ubetydelig lille Blyant med at skrive til Dig i Toget, men det ryster saa meget, at det vist ikke bliver til stort. – Jeg er meget trist til mode over at være rejst fra Båxhult; der var saa storartet at være. Mor har nok fortalt udførligt om alt deroppe. Dit Brev laa der til mig den Aften, vi kom. Tak for det! [”Tak for det!" indsat over linjen] Jeg vilde egentlig nok have svaret, men Turen var jo saa fremrykket og Postgangen deroppe saa daarlig, at jeg ikke mente, jeg kunde naa det. Mor har fortalt om Dine og Mornines Anstrengelser med mit Tøj, - jeg blev meget rørt over det. Jeg gik til Landeryd i Dag; hele min Bagage var min Fladhat med mit Kammeetui og en stor Lyngguirland; desværre drysser den meget, saa den bliver vist ikke til meget, naar den naar København. Jeg rysted et lille Enebærtræ og et lille ditto Grantræ op med Rod paa Vejen til Landeryd; er meget spændt paa, om de vilde gro. – Det var morsomt at være sammen med Mor deroppe de to Dage; hun morer sig over alting deroppe. Hun og jeg var sammen ved Yällunden i Gaar. Sig Mornine, at jeg har været der 2 Gange og var meget begejstret, men næsten mere for Brandaasen og nogle andre Steder, jeg var med Onkel Lut paa Jagt. Her sidder nogle utaalelige Tyskere og gør uvist hvorfor Nar af mig og mit Brev paa Tysk. Nu kommer vist snart Hallands Aas; det er det dejligste i Verden, der skal jeg se ud, jeg var ude i Halmstad og drak Kaffe og spiste en Masse Masse Brød og Kager for 35 Øre
Hilsen til alle Louise

Fakta

Brev

Da

Brevet er udateret. Louise er på vej hjem fra et ophold på Båxhult i Sverige, hvor hun har været med Ludvig Brandstrup på jagt. Han og hans kone, Berta, var der i august 1899. Laura Warberg er under Ellens hjemrejse stadig på Båxhult, så brevet må være skrevet september 1899.

Alhed og Johannes Larsen samt deres lille søn opholdt sig på Larsen-familiens gård Båxhult i Småland i sensommeren 1899. Berta og Ludvig Brandstrup var hos dem en tid, og Laura Warberg samt flere af Alheds søstre også.
Signaturen på brevet er svært læselig, men der står formodentlig Louise. Laura Warberg nævnte i et brev, at Muk/Louise skulle gå til Landeryd Station uden sin bagage - hun ville få sit tøj på et senere tidspunkt - og dette passer med indholdet af dette brev.

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB 0034

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer