Menu

Fynboerne

1905-03-10

Modtager

Christine Swane

Dokumentindhold

Forberedelser til udstilling af Christines og Alheds billeder. Der skal en sort ramme om Christines billede.
Vilhelmine har vasket billedet og Las har givet det æggehvide.
Der er lavet kasse til billederne. De bliver sendt som ilgods i morgen.
Vilhelmine beder Christine om ikke at tage sig det nær, hvis billederne bliver kasseret.

Transskription

Kjærbyhus

Kjæreste lille Ugle!

Nu maa jeg rigtignok til Skriveriet at Du kan følge med; Igaar fik vi en Deel udrettet, jeg skrev ned til Syberg om han vilde komme og være Las behjælpelig med at see paa Billedet, Budet sagde han skulde komme straks; lidt efter gik Marie til Byen med Din Trøje, hun naaede lige at se S. paa Vejen, saa gik hun over Trapperne og kaldte paa Johannes, som saa i samme Nu kom halende herover jeg tog Maleriet frem; og de begyndte at drøfte om ikke det skulde have en sort Ramme jeg foreslog at tage Billedet over Sofaen ned og prøve med den Ramme, det vandt Bifald og det var saa god en Forandring at de begge udbrød, det skal have en sort Ramme hvor skal vi faa den lavet? Hansen har smukke sorte Lister sagde Baronen vi tager billedet ud og gaar ned med Rammen saa behøver vi ingen Maal at tage nu var det afgjort vi drak et Glas Madejra og takkede for de gode Raad og begge to gik ned af Vejen, Las med Rammen paa Nakken. Agraren gik paa Savværket med 3 Bræder der skulde skjæres igjennem til Kassen de blev allerede hentet igaar og bragt over til Hinke, han var her i Formiddags og tog selv Maal han vilde ikke nøjes med Faers for den maa jo ikke være for lille Fru Larsen.
I morgen pakkes de og afsendes som Ilgods; - at du veed; Syberg sagde det var for tidlig at give det Fernis, det skulde vare mindst et Aar før kunde de røde Farver ikke taale det, saa revnede de, nu har jeg vasket det i dag og saa giver Las det Æggehvide, Aakanderne ser godt ud i Rammen sagde Faer han var hos Las da de kom, og til det er der en Kasse der passer, saa pakker vi dem kjære Barn stolende paa de to gode Mænd der siger det skal afsted, det er et godt Arbejde og saa ventende paa hvad de ækle Herrer i Kjøbenhavn siger, men tag Dig dog ikke nær lille kjære Ugle om de kasserer det, for det er jo noget vi er vant til, jeg fik jo flere kasseret sagde Las, og ”Gales” smukke Arbejde i fjor , dog jeg skulde blive saa glad om de vilde tage pænt mod vi to Gamle.
Nu render lille Marie med Brevet for at du kan vide paa Søndag at vi har gjort alt for at skaffe det frem i rette Tid – Alheds 2 Billeder saa ogsaa godt ud sagde Faer vi skal nu over at se det Hele i Morgen
Her stormer stærkt men vi tørrer ligegodt Tøj og nu kommer Marie med din Pakke fra Banegaarden det er vel Blomsterne som nok skal blive plantet nu skal jeg til at plante Urtepotterne om naar der kommer en mild Dag –
Nu maa jeg sige Lev vel til næste Brev det er dejligt at Du tager til i Vægt og faar Lov til at spadsere – men pas dine Forskrifter og din Pleje
dine Roser begynder at skyde nye Blade, ogsaa Nillikerne sender op Alle ere raske
Agraren er i Virksomhed der er en Ko der har kælvet, det er den 3; nu er der kun en tilbage af de unge; 3 Kalve Olga, Uglen og Svend trives godt
nu skal hiin gaa, de kjærligste Hilsener fra dem Alle vi taler daglig om vor kjære Ugle
Din Moder

Omtalte genstande

Billede af åkander malet af Christine Swane
Billede af "vi to gamle" af Christine Swane er Interiør med mine forældre, 1904

Fakta

PDF
Brev

Da

Poststempel på kuvert: Haslev 10.3.05

Kerteminde

Kjærbyhus

Haslev

Chtistine Swane er indlagt på sanatorie i Haslev

Kerteminde Byhistoriske Museum