Menu

Fynboerne

1926-04-19

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Achton Friis

Dokumentindhold

Johannes Larsen skriver et langt brev til Achton Friis, hvori han kommer med kommentarer og rettelser til bogværket De Danskes Øer 1-3, der udkommer i årene 1926-28 på Forlaget Gyldendal.
Johannes Larsens svigermor Laura Warberg er død, og der holdes gravøl i Værkstedet (Johannes Larsens atelier) for den store familie.

Transskription

Kjerteminde 19 April 1926.

Kære Achton Friis!
Det er vist godt at jeg ikke før har faaet dette af Sted. Sagen er at den Dag jeg fik det, var de i Færd med at rydde alt ud af Værkstedet i Anledning af Begravelsen, da min Svigermoders Slægt var for talrig til at kunne rummes i Spisestuen. Jeg indsaa derfor det unyttige i at deponere det her og saa mig om efter et sikkert Sted hvor det kunde ligge til efter Begravelsen. Da jeg i Forgaars vilde have fat i det var det eneste jeg kunde huske det at jeg havde haft Ansigtet mod Vest da jeg lagde det fra mig. Endnu i Gaar Eftermiddags var jeg lige vidt i mine Eftersøgninger og i Gaar Eft ledte jeg og min Kone, Puf og min Svigerinde forgæves indtil Puf ved Sengetid tilfældigt fandt det paa Bordet i sit Værelse. Her er det altsaa. Jeg synes det er en udmærket Indledning og at det i det Hele tegner fortrinligt. Kun nogle faktiske Indvendinger, jeg kan forøvrigt ikke se om ikke nogle af dem er Trykfejl. F.Ex. Stavris Hoved det hedder Stavres Hoved udtales her "Stavshue" Det hedder endnu Langshoved. Langø er og har vist endnu for historisk altid været en Halvø og kaldes endnu paa Egnen i hvert Fald op til min Generation Lang. Stubbedrup har De vel fra Pontoppidan, nu hedder det Stubberup. I Omtalen af Vejlø Kalv, ser det ud til at Vrietorn var en Skovbundsplante, det er jo dog et Træ, der sammen med Hyld og Tjørn og Slaaen danner Hovedbestanden af den oprindelige Bevoksning paa Øerne og Skrænter mod Havet. Med Hensyn til Enø, jeg tror Halvøen N for den hedder Esø eller Æsø, se Manuskript. Statice Limoneum er Hindebæger. Med Hensyn til Bogens Udseende, Billeder Text o.s.v. er jeg enig med Dem, ogsaa jeg vakler med Hensyn til Papirets Tone, men det er selvfølgelig bedst at Tegningen overfor Hinanden saa vidt muligt er lige store. Det er en smuk Skrift. Jeg kan ikke se hvordan De vil anbringe Vignetter. Jeg har gjort sørgelige Erfaringer i den Retning med "Danmarks Fugle" idet mine Vignetter dertil i overvejende Grad er anbragt saaledes at de helst maatte være udeladt. Hvormange Tegninger er der beregnet? Jeg mener i Forhold til Sideantallet.
Jeg ved ikke rigtigt hvad jeg skal stille op med den Gavl fra Thurø, jeg kan ikke huske hvad de Blyantstreger betyder. I Morgen rejser jeg til Fiilsø og tager den saa med derop.
Det forekommer mig at De har bedt mig om at skrive nogle Lister over Fugle ud af mine Dagbøger. Jeg har liggende en Afskrift af dem, som jeg i sin Tid forærede Schiøler, og som jeg herved har den Frækhed at laane Dem. De vil deri dels finde en fuldstændig Liste for hele den første Tur, dels en Liste fra hver enkelt Ø. De begynder i 7 Hæfte. Mange Hilsner ogsaa fra min Kone, hun blev saa glad fordi De skrev saa pænt til hende. Hils ogsaa Deres Kone og Claus.
Deres hengivne
Johannes Larsen.

Fakta

PDF
Brev

dansk

Datoen fremgår af brevet.

Alhed Larsens mor døde 10. april 1926 efter at Alhed og hendes søster, Louise Brønsted, længe havde passet hende.
Vejlø Kalv ligger ved Lillestrand på Langø nord for Kerteminde.
Statice Limoneum: Hindebæger. Blomsten forhandles stadig både som snitblomster og tørrede blomster under det gamle synonym Statice.

Kerteminde
  • Stavre, Mesinge
  • Stubberup, Mesinge
  • Langø, Mesinge
  • Enø
  • Thurø
  • Filsø

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv