Menu

Fynboerne

1926-03-22

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Andreas Larsen

Dokumentindhold

En dejlig nyhed med Anton og (motor)cyklen. Johannes Larsen har solgt for 1750 kr. på Den Frie. Alhed har mødt Swane og spist med dem. Bagefter var de i biografen og se en film om Scotts Sydpolsfærd.
Alheds søster, Ellen, må have masser af mad i huset, når de kommer hjem Skærtorsdag.

Transskription

Kære lille Gamle!
1000 Tak for Dit Brev i Dag, jeg blev saa forfærdelig glad ved det. Det er rigtignok en udmærket Nyhed, Du skriver om med Anton, bare det dog kunde blive til noget; ja se dog at faa ham til at købe sin Cycle hos Carl Nielsen. Faar han den fra København, kan han jo aldrig gøre Vrøvl. - - Du kan tro fars Billeder gør Lykke, nu har han alt i alt solgt for 17500 Kr. De ser meget smukke ud inde paa den fri. – I Gaar traf vi Swanes og lille Dax. Vi inviterede dem hen at spise til middag med Østers, Kalvecottelet og Vin og bagefter kørte vi i Bil til en stor Biograf (den gamle Jernbanestation) der var en Forestilling paa 3 Timer bl.a. Scotts Sydpolsfærd, meget interessant. – Vil Du sige til Tante Elle, at vi kommer alle tre Skærtorsdag med 6 Toget. Hun p [bogstavet overstreget] maa eld [de tre bogstaver overstreget] endelig have Masser af Mad der er jo flere Helligdage, bl.a. Kalvesteg og endelig noget til Aften ogsaa f.Ex. Mørbrader. (Jeg maa ikke spise Oxe.) Hun maa ogsaa have Kix og Vin. - - Nu kun mange kærlige Hilsner til jer alle flest til min egen Gamle fra Mor.

Mandag

Fakta

PDF
Brev

Da

Brevet er kun dateret "Mandag". Efter en lang pause udstillede Johannes larsen i 1926 på Den Frie. Der er snak om motorcykelkøb, så Andreas Larsen må være voksen - han fik selv en motorcykel i 1924. Alhed Larsen er på diæt, hvilket hun var sensommeren 1924. Familien kommer hjem til kerteminde Skærtorsdag, som i 1926 var 25. marts, så brevet er formodentlig skrevet mandag 22. marts.

Alhed Larsen er i København.
Larsen-familien kendte mange med navnet Anton, så det vides ikke, hvem af dem det er, der nævnes i brevet.
Lille Dax er muligvis Sigurd og Agnete Swanes førstefødte, Hanne. Hun blev født januar 1926.
Alhed Larsen var fra efteråret 1924 på diæt, efter at hun havde haft nogle hjerteanfald.

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv

Nej