Menu

Fynboerne

1928 forår

Afsender

Andreas Larsen

Modtager

Johan Larsen

Dokumentindhold

Andreas/Puf har renset bassinet og fået åkander tilovers, så Johan/Lysse kan spørge, om der er nogen, der vil have dem.
Johan må hilse Johannes Brønsted og sige tillykke med medaljen.
Johannes og Andreas Larsen har sammen med gæster spist muslinger.
De to har været i Odense, hvor Johannes Larsen skulle sælge tegninger og Johan sælge porrer. Johannes Larsen skal tale med en glarmester om blyindfatning til Johannes V. Jensens glasmaleri.
Andreas har fundet på to opfindelser til hhv. flagstang og bilhorn.

Transskription

Mandag

Kære Lysse.
Der var engang tale om, at Buf skulde have en Aakande, blev det nogensinde til noget? Og Hubert? Vi har renset Bassinet og plantet Aakander om, hvorved vi har faaet endel Planter tilovers. De staar i et Kar-vand, saa de kan jo nok holde sig, men hvis du ser noget til Buf eller Hubert kan du da spørge om de vil have og saa lade mig det vide. Hvordan gaar det med Læsningen? og med Tante Lugge? Kommer hun snart her over? Kan du gratulere Magisteren til Medaillen m.b.t. (med betydelig mere).
2) Her har vi travlt, nu Frosten er forbi. Fortiden spiser vi Muslinger. Sofus kom forleden med en halv Spand, som vi købte for 1½ Krone, de var meget fine. Da vi syntes der var flere end Far og jeg kunde spise havde vi formaaet Kjeld til at spise med inde, men [”men” overstreget] han spiste ikke Muslinger, sagde han, men da Far langede en fin en over til ham, begyndte han at deltage. Da vi var færdige, kom Bøttern, hvilket førte til at han i igaar formiddags kom og indviterede [det første ”d” i ordet overstreget] Far og mig til Muslingefrokost. Vi havde inviteret Henning til at være her hele Søndagen,
3. saa han kom med. Om Eftermiddagen kørte vi til Rørdam i Bøtterns Bil med Henning som Chauffeur. Om Aftenen Flæskesteg her. Fru Bøttern var ikke med paa Rørdam, men med her om Aftenen. Iaften har vi saa for anden Gang spist kolde Muslinger saa mange var der! Vi skal snart have fat i Sofus igen, saa skal Bøtterns herover og spise Muslinger. Far og jeg var i Odense i Onsdags han for at sælge Tegninger, jeg for at sælge Porrer. Jeg skal derud igen paa Onsdag, og Far tager vist med igen for at tale med en Glarmester, som har Blyindfatning; om kulørt Glas til
4/ Johs. V’s Glasmaleri. Da vi kørte i den lukkede Bil Igaar, gjorde jeg to ”Opfindelser”: Den ene er en Anordning til at forhindre Flaget i at sno sig om Stangen, saa man ikke kan hale det ned om Aftenen. Jeg kan nu ikke rigtig finde ud af hvordan det skal laves, men jeg synes det maa være snildt at have. Den anden er de [”de” overstreget] en Lydopfanger paa Taget af en lukket Bil, saa man inde i Vognen kan høre, naar en anden Bil tuder. Den skulde jo helst være saadan at man kunde høre fra hvad Side den anden Bil kommer, eller om den kommer bag fra.- Naa nu maa jeg vist hellere holde op!
vend
Mange Hilsner fra til Jer alle fra Puf. og Far.

Omtalte genstande

Et ukendt glasmaleri med blyindfatning til Johannes V. Jensen.

Fakta

PDF
Brev

Da

Brevet er kun dateret "Mandag". Selskabet for Naturlærens Udbredelse tildelte i 1928 Johannes Brønsted H.C. Ørstedmedaljen. Forår: "nu Frosten er forbi".

Det kan ikke afgøres, hvem Hubert og Sofus var. Larsen-familien kendte flere med dette fornavn. Kjeld er formodentlig Kjeld Tutein.
Johannes Brønsted blev i 1928 tildelt H.C. Ørstedmedaljen. Johan/Lysse Larsen boede under noget af sin tid som studerende ved Landbohøjskolen hos familien Brønsted.
Johannes Larsens bror, Vilhelm, boede på gården Rørdam under Wedellsborg Gods.
Det vides ikke, hvilket glasmaleri til Johannes V. Jensen, der er tale om.

Brevet er i privateje, A

Nej

Brevet er i privateje, A