Menu

Fynboerne

1924-07-03

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen får tegnet en del på Fur. Han finder en mængde dejlige motiver, men Friis synes, de skal se at komme videre nu. Konsul Gether, som køber en del værker af JL, er glad for sin seneste erhvervelse.

Transskription

Fur. 3 Juli 1924.

Kæreste Alhed!
Ja det gaar jo stadigt væk ikke videre villigt med Arbejdet, jeg har kun faaet lavet 16 Tegninger her i 10 Dage. Jeg vilde meget gerne have malet et Par store Aquareller, men har malet det fra Dag til Dag fordi det har blæst saadan at jeg ikke kunde være ude med det uden at Papiret vilde blæse fra Brædtet. Nu i Dg er det lidt flovere og maaske faar vi Tørvejr i Eftrmdg saa vil jeg prøve med den ene. Friis begynder at blive utaalmodig, det er jo først den anden Ø vi besøger naar jeg undtager Rotholmene i Hvalpsund paa Vejen fra Aakjær i Mandags. Her er ellers nogle pragtfulde Motiver, men vi kan jo ikke blive ved at ligge her. Jeg sendte ikkke de 2 Bøger for jeg har ikke noget at pakke dem ind i. Du havde jo glemt at lægge Kunstforeningens Brev i, men det gør jo ikke noget. Jeg forstaar at Du altsaa har i Sinde at trykke dem ogsaa. Bare Du nu ikke paatager Dig for meget. Hvornaar er det at Lysse er færdig paa Brockdorff? Kommer I saa herop? Det var godt at Gether kunne lide Billederne. Er der endnu ikke kommen Penge fra Axel Olsens Svoger? Eller fra dem i Kolding? Vil Du hilse Magisteren og alle de Andre.
Mange kærlige Hilsner
Din
JL.
Hilsner fra Friis og Svensel

P.S.
Breve fra Du faar dette og til Mandag inklusive.

Poste restante
Nykjøbing
Mors

Fakta

PDF
Brev

dansk

Datoen fremgår af brevet.

I midten af juni 1924 sejlede JL og Achton Friis med Rylen på det sidste sommertogt til øer i Limfjorden og bla. til Anholt og Læsø.
Rylen - en ombygget Kerteminde fiskerbåd - fungerede i 1921-25 som ekspeditionsskib for JL og Achton Friis, der forberedte bogværket De Danskes Øer. Rylen fungerer nu som museumsskib for Østfyns Museer.
Det antages, at det er i forbindelse med uddannelsen til forstkandidat, at Lysse opholder sig på hovedgården Brockdorff nord for Kerteminde. Gården er opført 1785 og var indtil 1980 avlsgård for det nærliggende gods Scheelenborg. Familien på Brockdorff var nære venner af Larsen-familien.

Fur
  • Fur, Limfjorden
  • Rotholmene, Hvalpsund
  • Nykøbing, Mors
  • Brockdorff alle, Martofte

Det Kongelige Bibliotek

Nej

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien