Menu

Fynboerne

1928

Afsender

Andreas Larsen

Modtager

Johan Larsen

Dokumentindhold

Ludvig Brandstrup skal til Båxhult med sin kone/kæreste og skal bruge nøglerne.
Andreas Larsen har sammen med en flok mennesker været på Romsø. De havde meget mad og drikke med og har spist rester. Johannes Larsen havde det godt. Andreas spørger, om han må komme på besøg hos Johan.

Transskription

[Håndskrevet på kuvertens forside:]
Hr Johan Larsen
c/o Proprietær Skovgaard
Hestehavegaard
pr Faxe

[I brevet:]
Kære Lysse!
Co-optimist direktør Ludvig Brandstrup har faaet Lov til at tage til Båxhult med Ann Sofi Norin fra førstkommende Lørdag indtil ca 11. Juli. Hvis du har Nøglerne kan du saa ikke sende dem til ham omgaaende Adr: Fønixteatret København F.
Hvis Bimse har dem og endnu er paa Enghavevej, skaffer han dem selv.
Vi var paa Romsø i Mandags. Luftfartsreklamechef Direktør Rom med Kone, Buf, Nalle og Marie Syberg, Grete, Lille og jeg. Vi kørte til Stengaards Stænge, og blev hentet af en Romsø-Baad. Far havde det godt, han havde 13 Billeder paa Rad! Vi havde 20 Bajere, Brændevin og saa meget Mad med, at Tante Junge, Manse, Lille, Grete og jeg [overstreget bogstav] holdt Andendagsskovtur paa de halve Rester iaftes, vi ringede uden Held til Pilegaarden, saa maaske de ogsaa var ude for at gøre Kaal paa deres Rester. Tak for dit Brev forleden, desværre har jeg ikke Tid at svare med ["med" indsat over linjen] mere [overstreget bogstav] end dette nu.
Hvordan kan det passe dig at have os den 29, [overstreget bogstav] er det ikke en Lørdag, altsaa den 30. skulde det være! hvordan passer det den 30. ds? Ikke fordi jeg har talt med Far om det, men jeg kunde tænke mig den Dato.
Mange Hilsner fra Puf.
Hils Hr og fru Skovgaard

Fakta

PDF
Brev

Da

Brevet formodes skrevet, inden Johan/Lysse Larsen og hans kone flyttede til gården Båxhult i Sverige i 1929.

Ludvig Brandstrup satte gang i de såkaldte Co-Optimistrevyer i 1925. Ann-Sofi Norin var en del af den ni personer store trup, og han og hun blev gift (Kvinfo: Ann-Sofi Norin, lokaliseret jan. 2022).
Fra 1905 og en del år frem boede Elena/Bimse Italia Larsen, f. Hansens forældre fynbomaleren Peter Hansen og hans kone på Enghavevej 40 i København.
Fønix Teater: På Frederiksberg Allé lå et gammelt traktør- og forlystelsessted, som siden 1784 gik under navnet Ratzenborg. Fra 1847 blev det kaldt Sommerlyst, indtil det i 1918 blev indrettet til teater under navnet Fønix Teatret, hvor der blev spillet revyer, komedier, farcer og operetter. Her var LB direktør i flere år i trediverne. 1938 ændredes navnet til Frederiksberg Teater, som var i brug, til det 1957 fik navnet Aveny Teatret. (Kilde: Lex.dk.)
Romsø er en 1 km² stor ø i Storebælt ca. 10 km nordøst for Kerteminde. Den 109 hektar store ø har siden 1604 hørt under Hverringe Gods, ejet af familien Iuel. (Kilde: Wikipedia jan. 2022.)

Fakse, Hestehavegaard

Adressen er skrevet på kuverten

Brev i privateje

Nej