Menu

Fynboerne

Forår 1890

Afsender

Christine Mackie

Modtager

Laura Warberg

Dokumentindhold

Zeuthens børn skal til eksamen to dage i træk, og deres lærer, Christine, synes at det er hårdt.
Christines reformdragt er færdig, og der er snore tilovers. Hun foreslår, at Alhed får disse snore, som Ellen kan få med hjem sammen med mønsteret. Christine rejser til Ellen torsdag.
Laura Zeuthen trådte i skoven på en hugorms hale, og Christine slog den ihjel med en kæp. Der er mange hugorme på stedet.
Louises dukke bliver sød, og Christine laver tøj til den.

Transskription

Mandag.

Kæreste Mor!

Et Par Ord i en susende Fart; Tak for dit Brev, det virkede som Olje paa Bølgerne, det du skrev om Examen! Men jeg haaber dog, den skal gaa nogenlunde hvis jeg bare ikke bliver altfor forfjamsket, saa jeg gør Børnene vildgale. Jeg har ogsaa tænkt paa, om de muligvis vilde have en ældre Lærerinde, og jeg vilde næsten ønske det; skønt det jo nu bliver meget lettere og behageligere hvad Skolen angaar, saa stilles her dog saa mange andre Fordringer og er saa meget som ikke er saa morsomt. To Dage skal vi have Examen, da Hr Z. ikke kan sidde saa længe inde ad Gangen, synes du ikke, det bliver drøjt! - Nu er min Reformdragt færdig. Jeg har mange Snore til overs, kan Alheds ikke blive broderet paa samme Maade som min, saa behøver hun kun et Stk Snore, de koste 2,85 Øre, saa kunde Elle faa baade mit Mønster og Snore med hjem, det er ganske yndige Snore meget brede og et nydeligt Mønster. Skal Elle ikke fotograferes i Kbh? Det er længe siden hun er bleven det.
Tænk, idag da jeg var ude at spasere inde i Skoven med Børnene, de to smaa laa og plukkede Blomster, traadte Laura paa Halen af en stor tyk Hugorm; jeg fik i en Fart fat paa en Kæp og masede dens Hoved; men tænk, havde de smaa været alene, kunde den have hugget dem ihjel. Igaar slog Hr Z en ihjel og nu idag dræbte Otto nok en; her er ingen Mangel paa de Krabater.
I Lørdags var Südows og Frk Lundsten her, jeg skulde hilse dig fra hende og sige at det var saa venligt af dig at sende hende Hilsen. Nu skal jeg hen at klø paa Naturhistorie til i Morgen. Jeg ved ikke om jeg skrev at jeg rejser Torsdag og kommer tilbage Onsdag Aften, saa har Elle og jeg jo en Dag til at være sammen og vi faa en Dag til at læse i. Du kan tro Muks Dukke bliver sød, en Kjole har jeg kun færdig samt Buxer, Strømper og en hæklet Hue, en Kaabe af mit tykke blaagraa Kjoletøj er jeg ifærd med.
Hils alle kærligt
Din
Basse

Fakta

PDF
Brev

Da

Brevet er udateret bortset fra "Mandag". Christine Mackie, f. Warberg, var i huset hos Zeuthen-familien i Sverige i 1890. I marts 1890 var hun stadig på Sludegård ved Nyborg. Brevet er formodentlig skrevet foråret 1890, for børnene skal til eksamen, og de plukker blomster.

Christine Mackie, f. Warberg, var hos familien Zeuthen i Möör i Sverige 1889-1890. Hun fungerede som skolefrøken samt pige i huset.

Warberg Kerteminde egns- og Byhistoriske Arkiv BB1879

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer