Menu

Fynboerne

1888-02-12

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen har muligvis i et brev til sin mor skrevet, at han gerne vil på landet og passe kvæg. Nu vil hans mor gerne vide noget mere om hans tanker.

Transskription

Kjerteminde den 12/2 [1888]

Kjære Johannes
Hvor har jeg længtes efter at høre fra dig endelig i Morges kom Georg med sit Brev og jeg blev glad du er rask – jeg skal ærlig sige Dig at jeg har siden i Mandags ventet Brev fra dig hver eneste Dag – du modtog vel i Lørdags Pakken med Tøjet og de 10 Kr fæstet fast paa Skrivelsen, saa i Søndag Brev fra Marie nu senest Skoene og Benklæder og et Stykke Sæbe den Æske mener [Christine] [papir mangler] kunde bruge naar du [papir mangler] snavsede Tøj hjem [papir mangler] lampen i det var [papir mangler] jeg i Aften skulde [papir mangler] ling ind til dig [papir mangler] Fader at jeg i morgen [papir mangler] lidt du lille Kjære [papir mangler] nu denne strænge Tid kommer vel over saa skal der blive Orden med Pengeforsendelsen, du seer her af Vilhelms Brev at jeg fik Sorg [papir mangler] smaa Fugle men naar [papir mangler] maa beholde disse igen [papir mangler] til du kommer saa gaar det vel, Klejns store Bur er Nattelogi og ellers om Dagen er de i Vinduet, men det er den nydeligste [ulæseligt ord], Børnene lægge hver dag Avner og Redike ud til smaa Fuglene i Have og Bagvej – her gaar en lille Toplærke paa Gaden hver Dag
Godsforvalteren fortalte at de lagde [papir mangler] til Agerhønsene hver [ulæseligt ord] [papir mangler] for at holde dem [papir mangler] laver idag en Slæde [papir mangler] Smaa jeg mente vi [papir mangler] Johannes? [papir mangler] med Sæde.
Du maa nok undre Dig at jeg ingen Pris skrev fra Petersen men Margrethe skulde sige mig det naar [papir mangler] og saa glemte jeg i [papir mangler] at spørge derom, men [papir mangler] gik hun igjen derned deres Værelser vender imod Nord
Johannes det er saameget dejlig vi skal skrive i morgen igjen saa ved jeg du er glad og jeg skal faa [papir mangler] til at skrive et [papir mangler] Du skal have [papir mangler] skrev hvordan [papir mangler] jeg er meget glad [papir mangler] for jeg kan ikke [papir mangler] om dig men det var nu egentlig min Mening at vi to skulde væksle vore [papir mangler] hvad der lever og rører [papir mangler] hvad I taler om naar I er samlede der er vel altid et eller andet der kunde interesere mig ; hvad mener du dog med at du vil paa Landet og passe Kvæg Troer du at det vilde smage naar det blev en daglig Gjerning fortæl mig nærmere hvad? [papir mangler] dig den Tanke [papir mangler] er det vi skal tale [papir mangler] jeg er altid rede [papir mangler] i Morgen mere [papir mangler] ere raske alle sammen
Hils Alle din Moder

Fakta

Brev

dansk

Delvis dato i brev. Tidligere medarbejder har vurderet årstallet til 1888.

Det er uvist hvilken Petersen, der er tale om, og hvem godsforvalteren er.

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien