Menu

Fynboerne

1888-02-18

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Det er hårde tider for skibsfarten. I.A. Larsens firma bliver presset af fragtmænd og forbrugsforeninger.

Transskription

Kjerteminde den 18/2 88

Kjæreste Johannes!
Du bliver mig snart for fordringsfuld med Breve skrev jeg ikke langt Brev til dig i Lørdags og saa venter Du endda et om Søndagen. Du er en Skjelm. Allerførst vil jeg da nu sige dig at imorgen faar jeg Penge at sende dig. Fader er i Nyborg og skal mægle om den Hest af Jens Hansens samtidig tale med Kruse og faar da Penge for Træ og saa haaber vi paa at der skal blive en bedre Tid især for Skibene – ”Addy” er allerede meget [ulæseligt ord] ikke at tale om ”Aage” der faar vi jo endnu ingen Penge men saa gaar det jo af paa Kjøbesummen
”Kjerteminde” Peder Olsen er allerede i England med hurtig Overrejse – ”Samson” er ogsaa i Farten og Marie bliver et Søskib nu det er saa friskt i Træet ved Udhugningen at det er en stor Fornøjelse for din Fader og Skipperen med kan jeg tro. Froms Moder fortalte mig forleden at Johannes besøger sin Slægt i Vinter for naar nu Marie bliver gjort saa godt istand saa kommer vi ikke hjem den første Vinter Held og Lykke følge den og den hele Skibsfart at vi da kan tjæne nogle Penge og saa Tømmerforretningen vil det ogsaa hjælpe da det seer ud til at vi maa henvises til Graahandel Fragtmænd og Forbrugsforeninger tager jo en heel Indtægt fra os
Fortæl os noget om Fastelavnsløjerne naa du er maaske ved at skrive iaften saa jeg allerede imorgen kan høre mit Spørgsmaal besvaret men dit Arbejde det er og bliver mit første Ønske Gud velsigne Dig min Skat og give dig Flid og Kraft hvor Dagene dog gaar hurtig i denne Vinter, har I faaet noget Sne i Kjøbenhavn her ligger den meget højt
nu kjører Peter Larsen med Bismarck og deri sidder Thea og Valdemar saa kommer Vilhelm med Christine og Martha jo det er en Fornøjelse med den lille Kane og Hest det er godt Johannes at du har de lange Støvler lad dine gamle Sko staa paa Skolen at du kan skifte; dine Benklæder skal du faa Tirsdag
Hør Johannes Margrethe spørger om du ved Eders Ankomst til Kjøbenhavn fik nogle Bøger som du skulde give Mollerup og spørge ham om han saa fik Gittaren?
Rasmus Petersen er kommen hjem for at sige Farvel inden sin Afrejse til England jeg haaber han kommer herhen det sagde da hans Fader forleden han havde ikke skreven at han kom men de ventede ham sikkert. Torkild kommer du jevnlig hos Gud ske Lov for de gode Venner du har at du dog maa blive bevaret reen i al denne stygge Tid.
Hils dem alle dine kjære Venner baade dem hjemme og paa Skolen.
Marie er saa daarlig i dag af Tandpine og Nervesmerter, men vi haaber det gaar over ellers maa vi til Doktoren
Vilhelm fik igen saadant et Slag i Øjet af en Snebold at Læreren maatte sende ham hjem forrige Dag havde han faaet i samme Øje – det var dårlig med Synet en Timestid men nu i Dag er han heelt flink.
Er det sandt at Mantzius ligger meget syg af Difteritis, det stod i Kjerteminde Avis. Fuglene har det godt og Gaasen med vi skal følge din Ordre med alle Dyrene
Kommer din Fader hjem saa skal han til gilde i Klubben i Aften. Duepostejer Dyresteg Ost Kiks Iis det er kjedelig kommer han ikke hjem jeg kan unde ham den Aftens Adspredelse
Lev vel og glad min egen gamle Dreng
din trofaste Moder

Fakta

Brev

dansk

Dato i brev

Addy, Aage, Kjerteminde, Samson og Marie er nogle af IA Larsens skibe.
Bismarck er en hest.

Kerteminde
København
  • Nyborg
  • København
  • Hull

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien