Menu

Fynboerne

1888-3

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen vil indsende et maleri til udstillingen på Charlottenborg. Han regner med, at det bliver kasseret. Fritz Syberg har solgt et maleri.

Transskription

Kjære Johannes!
Hvor jeg glæder mig [papir mangler] Margrethe kommer [papir mangler] fortælle mig om det [papir mangler] Frøken Bendal jeg [papir mangler] talt om det fordi jeg [ønskede] at du skulde selv fortælle mig derom men saa ganske pludselig forleden fortalte Faer at du sagde til [Kruse ? ] du vilde sende et Billede til Udstillingen men de kaserede det nok [overstreget: det nok] du kan vel tænke hvor jeg beder for dig at det ikke maa ske
Gud give dig Held og [Lykke] til Udførelsen med paa Slutningen
hvordan er Du bestemt paa at komme hjem i Paasken svar [saaledes] at jeg kan give dig [Besked] om Afrejsen Klaks [kommer] vist hjem Tirsdag [papir mangler] og Otto med han skal nu gaa om til dig for paa Mandag naar I har faaet sendte Svar paa disse Breve skal jeg sende Penge til dig og Otto
Du skal jo have flere end Rejsepenge og dem faar jeg nok en af Dagene her er meget travlt
Hils dog Oppermann det fornøjer os meget at Syberg solgte det Maleri
1000 kjærlige Hilsner fra din Moder

Omtalte genstande

Fakta

Brev

dansk

Johannes Larsen og Otto Meyer skal hjem i påsken. I 1888 falder påsken sidst i marts. Det er måske 1888, hvor Johannes Larsen indsender et portræt af frøken Bendal til udstillingen Charlottenborg. (Mentze: Johannes Larsen s. 50)

Billedet af Frøken Bendal er scannet fra Ernst Mentzes bog "Johannes Larsen", hvor det er gengivet i sort/hvid. Ukendt opholdssted.

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien