Menu

Fynboerne

Før påske 1891

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Laura Warberg

Dokumentindhold

Alhed Larsen synes, at hendes mor er noget krævende hvad angår brevenes indhold.
Hun maler ikke rigtige blomster på Porcelainsfabrikken, men stiliserede. Arnold Krog har rost en lille vase, som hun havde malet, og et par dage senere sagde han om hendes bemalede krukke, at det var maurisk stil. Da Alhed Larsen ikke vidste, hvad maurisk stil gik ud på, viste han hende det i en bog. Krog sagde, at Alhed kom fint efter det. Da hun spurgte, om hun skulle forsøge sig med nogle landskaber, svarede han, at det ville være galskab, og at han var glad for hendes jævne, sikre stil. Komtessen har udtrykt ønske om at købe en vase med vandplanter, som Alhed har malet, og den var sat til side til udsalget eller til Paris. Prisen var 50 kr., og Alhed mente, at den så nok var for dyr. - De unge piger på fabrikken mener, at Alhed nu snart må skulle have løn for sit arbejde.
Bedstefar er glad for Alheds succes, men han har det ikke godt.
Alhed har besøgt Kvartetten på Regensen. De unge mænd fulgte hende hjem og sang serenader for hende på gaden udenfor Værnehjemmet. Næste dag fik Alhed at vide af forstanderinden, at serenader ikke var velsete udenfor Værnehjemmet.
Alhed vil ikke have fridag i påsken, men heller holde lidt fri i forbindelse med sølvbrylluppet. En af dagene skal hun til Roskilde.

Transskription

Fru Laura "Fru Laura" overstreget
Kære Moder!
Tak for Dit Brev! - Da du var misfornøjet med sidst ikke at høre noget om Fabriken, vil jeg begynde med det denne Gang. Men i Paranthes bemærket synes jeg nok, at du er noget fordringsfuld med Hensyn til mine Breve! Du vil have alt med; men alt kan ikke staa paa 2-3 Ark, og naar jeg har udfyldt dette Kvantum Papir, er jeg i Reglen mere end tilfredsstillet og jeg trode egentlig og haabede, at I var det samme! - Det gaar virkelig rigtig godt ude paa Fabriken, og Du behøver snart ikke at ængste ["n" i ordet indsat over linjen] Dig mere ["mere" indsat over linjen] for at jeg ikke skal kunne holde min Stilling. - Vi bruger nogle dyre Apparater derude (en Fabrikshemmelighed til 5 1/2 Kr.) og det er allerede længe siden, at de unge Piger sagde, at nu gik det saa ["saa" indsat over linjen] godt for mig, at jeg rolig kunde købe mig et saadant). [")" overstreget] Det er slet ikke rigtige Blomster, jeg maler, det er stiliserede ["se" i ordet indsat over linjen] Bl, men jeg kan umulig forklare, hvad det vil sige, da jeg knap selv forstaar det. Forleden havde jeg malet en stiliseret Iris, der laa paa en Bund, dannet af Irisblade; tegning indsat og overstreget Dette Motiv syntes Krog saa godt om, og han sagde, da den var færdig, at der var meget godt i den. I Gaar kom den ud af Branden; og Krog sagde, at jeg var svineheldig med mine Farver (det er i Reglen et Lykketræf, om Farverne bliver kønne, naar de kommer ud af Branden.)
- For et Par Dage siden viste jeg Krog en lille Krukke, jeg havde dekoreret med et Slags Ornament; han fandt den fix og stilfuld og endte med at sige, at det var jo en lille "Maurer"; da jeg sagde, at det var tilfældigt, og at jeg ikke kendte maurisk Stil, syntes han, at det var frygtelig grinagtigt, da den oveni Købet var holdt godt i Stilen; han spurgte om jeg havde Lyst at følge med op og se en maurisk Bog; da vi kom derop, tog jeg Mod til mig og spurgte om jeg ["jeg" overstreget] han nok trode, at jeg kunde komme efter det og at det kunde komme til at gaa for mig; Hertil svarede han: "ja, Gu' tror jeg det, det er der ingen Tvivl om!" - Jeg forklarede ham flere Landskabsmotiver, jeg havde, og spurgte, om han mente jeg skulde prøve paa dem; men hertil svarede han, at det vilde være den rene Galskab af mig, - "vi andre, der nu har slidt i det saa mange Aar, vi forløber os, hver Gang vi prøver paa det," - og han endte med at sige, at han netop var glad ved den jævne, sikre Maade, jeg gik frem paa. - Forleden ["r" i ordet indsat over linjen] sagde Komtessen, at hun kunde have forfærdelig Lyst at købe min Vase med Vandplanterne til Sybergs Sølvbryllup og hun bad mig om at spørge om Prisen hos Krog! - I Gaar vandrede jeg saa op i det allerhelligste og forebragte mit Ærinde. Krog fandt det forfærdelig morsomt og sagde "det var ret, bliv saadan ved." Han fortalte, at den var stillet op paa Lageret sammen med nogle andre Ting, der dels skulde ind i Udsalget og dels til Paris, og det ["det" overstreget] at der var sat høj Pris paa, nemlig 50 fr. Jeg blev meget bestyrtet over den Pris, og sagde, at saa var jeg bange, hun ikke vilde ["vilde" indsat over linjen] have den naar den kostede saa meget! - Er det ikke ["ikke" indsat over linjen] frygtelig grinagtigt? - - Dette burde jeg maaske ikke have skrevet, men jeg fandt det alt for morsomt. - De unge Piger sagde ["sagde" indsat over linjen], at nu kunde de ikke være bekendte at lade mig arbejde uden Løn mere, saa nu venter jeg at faa noget, inden ret længe, det bliver forfærdelig morsomt! - - Tante kommer først sidst i Ugen, sagde Bedstemor i Aftes. Bedstef. bad mig sige, at han glædede sig forfærdeligt over, at det gik mig saa godt! - Han har det ikke ret godt det gamle Skum! - Paa Onsdag er jeg bedt ud til Esther Hansen til ungt Selskab; jeg skal i den blegrøde. - I Torsdags var jeg bedt ind til Langes sammen med Kvartetten inde fra Regensen, den bestaar af 5 Personer: Lange, Kruse, Balslev, Skærbeck og Bange ["e" i slutningen af ordet overstreget]. Om Aftenen fulgte de mig hjem alle 4 ["4" overstreget] 5 og da jeg var kommen op paa mit Værelse, afsang de en Serenade. "Skøn Jomfru kom ud! nu er det ej Tid at sove." og ved hvert "skøn Jomfru" blottede de ærbødigst deres Hoveder! - Det lød aldeles henrivende, de synger saa kønt! - Men næste Morgen var der ordentlig røre i Værnehjemmet; - de fleste havde hørt det, skønt Kl. var næsten 12, - og alle var de forfærdelig nysgerrige efter at faa at vide, hvem der havde sungen og til hvem. Frk. Rosenørn forhørte mig allerede ved Thebordet, hun havde endogsaa været henne ved Vinduet og havde der opserveret ["p" rettet til b], at Genboerne hang ud af deres Vinduer. Om Aftenen underrettede hun mig om, at Serenader ikke var velsete udenfor Værnehjemmet! -
I Morgen skal jeg til Sperlings sammen med Langes. - I Mandags var jeg hos Frk. Lüthers til Middag. Hun bad mig hilse - Det bliver forfærdelig morsomt, naar Du kommer herind; men Du vil da ikke blive kortere, fordi Du skal bo hos Komtessen? - Komt. kom ud og mødte mig forleden, da jeg gik fra Fabriken for at vise mig Joh's Billede, det er brillant, synes jeg.
- I har vel hørt, at Komtesse Olga er bleven forlovet med en tysk Officer og skal giftes til August. -
Nu har jeg ikke Tid til mere! -
Jeg synes ikke, at jeg skal tage nogen Fridag ved Paaske, vi har ikke en Gang fri om Lørdagen; jeg vil hellere tage lidt længere fri ved Sølvbrylluppet! - En af Dagene skal jeg [til] Roskilde og ligge der om Natten; Fru S. har gentagne Gange lade spørge, om jeg ikke snart kommer derned; og Thora kan jeg vist udmærket være [hos] den ene Nat. - Et Æg koster nu kun 6 Ør. men har været oppe paa 10. - Jeg har ikke lidt af Kopperne, de slog ikke rigtig an. -
Mange Hilsener til Eder Alle.
Din Alhed

Søndag Eftermiddag.

Omtalte genstande

Alhed Larsen har på Porcelænsfabrikken malet en vase med vandplanter, en krukke med dekorationer i maurisk stil og en genstand med stiliserede iris.

Fakta

Brev

Da

Brevet er kun dateret "Søndag Eftermiddag". Alhed Larsen bor på Værnehjemmet Bethania, hvilket hun gjorde foråret 1891 til foråret 1892. Hun omtaler, at hun snart skal til at have løn på Porcelainsfabrikken, og denne første løn fik hun udbetalt 1891-07-06. Endelig skriver Alhed Larsen, at hun ikke vil holde fridage i påsken, men hellere spare sådanne, til hun skal til Hempel og Adelheyde Sybergs sølvbryllup.

Det er svært at afgøre, om Balslev er Harald eller Thorvald.
Det vides ikke, hvem Joh er (Joh's billede); formodentlig ikke Johannes Larsen, da man ikke kaldte ham sådan.
Det omtalte sølvbryllup må være Adelheyde og Hempel Sybergs. Alhed Larsens forældres sølvbryllup blev fejret, mens hun var i Italien.
Fru Schade inviterede ved flere lejligheder Alhed Larsen hjem til sin familie i Roskilde. Hun havde fifre børn, som var jævnaldrende med Alhed.

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB 2203

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer