Menu

Fynboerne

1897-04-15

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Den ramme, som Larsen har bestilt, er ikke færdig.
Johannes Larsen har fanget en lærke med hænderne.
Blomsterne i haven står flot.

Transskription

Kjerteminde 15 April 1897.

Min egen Kæreste!
[noget af papiret mangler] er kommen i Gang [noget af papiret mangler] skrive skal Du have [noget af papiret mangler] med det samme. [noget af papiret mangler]skreven Anmeldelse blan- [noget af papiret mangler] Lützhøft kom saa med. Anmeldelsebl. Skulde have været inde i Dag, men det naar jeg vel, det var rigtigt nok med 1ste Maj. Rammen var ikke en Gang færdig for Snedkeren det Bæst, han undskyldte sig med at Møller ikke kunde have forgyldt den alligevel sidst nævntes eneste Søn er nemlig [noget af papiret mangler] bleven begravet mens [jeg har] været borte. Jeg gik saa fra Odense i Gaar og kom hjem Kl. godt 8. Johanne og hendes Kæreste med nogle Brødre [noget af papiret mangler] Søster og nogle flere [Men]nesker var ude fo [noget af papiret mangler] mod Vadsækken, var nok egentlig [noget af papiret mangler] følge Bredsdorff [noget af papiret mangler] i Dag har jeg været ude i Marken med Tjalfe et Par Gange. Klaks og Agraren var med i Eftermiddag jeg tog en Lærke med Hænderne, og kunde ikke opdage at den fejlede noget, og da vi havde gaaet lidt med den kastede jeg den op i Luften, men den fløj kun et lille Stykke saa gik Agraren [noget af papiret mangler] tog den igen, men [noget af papiret mangler] efter prøvede vi igen og saa fløj den saa langt at vi ikke kunde se den til sidst. [noget af papiret mangler] sidder i Dagligstuen og [noget af papiret mangler] her er ikke videre [noget af papiret mangler] at skrive. Du kan [tro jeg] har savnet Dig me [noget af papiret mangler] Kæreste, men [jeg kan] ikke lade være med at være lykkelig hver Gang jeg tænker paa hvad det dog er for en dejlig Kæreste jeg har. Mine Kejserkroner ere over ½ Al høje og ser udmærket kraftige ud og der er en Masse Knopper i Tulipanerne, sidste Aar var der kun en Blomst i hver, men i aar er der nogen af dem, der [noget af papiret mangler] er med 3 Blom [noget af papiret mangler] Du kunde komme og se dem naar de ere i Blomst. Jeg skal hilse fra Moder og Fader. Vil Du hilse Dine Forældre og Søskende [noget af papiret mangler] og takke d[em for den] for den lange Tid je [noget af papiret mangler] nede. Agraren [noget af papiret mangler] nu med Huen f [noget af papiret mangler] nyfødte Kattekillinger, jeg skal hilse fra ham.
Mon jeg faar Brev fra Dig i Morgen? Jeg havde egentlig ikke tænkt at skrive før i Morgen, men saa kom jeg til at tænke paa, at jeg vist ikke vilde blive videre glad, hvis det var mig der skulde vente saa længe, men alligevel, Brevet havde [noget af papiret mangler] det ved at blive op. [noget af papiret mangler]
Din heng. Johannes Larsen

Fakta

Brev

Da

Dateringen fremgår af brevet

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien