Menu

Fynboerne

1900-01-13

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Der er kommet brev fra Kunstforeningen. De har købt et billede Johannes Larsen for 200 kroner. Christine er, lidt forsinket, taget tilbage på skolen.

Transskription

Kjerteminde den 13/1 1900

Kjære Johannes!
Undskyld vor Nysgjerrighed at vi aabnede Kunstforeningens Brev. Fader var jo især ivrig paa at vide hvad de havde kjøbt og hvormeget – han havde jo ventet mere fordi den telegrafiske Forespørgsel havde hævet ham højt op, men det var jo dog godt at du der har 200 at hæve og for Faders Vedkommende at det var Indkjørslen de valgte det var jo den han hele tiden havde sagt den sælger han og da det nu er slaaet til flere Gange, hvad han saadan har spaaet, saa er han ikke billig; men minder mig gjentagende husk at sig dem det er den jeg sagde der gik – dette Brevkort kom igaar det er kjedeligt at I først faar dette Mandag med mindre I selv henter Posten om Søndagen?
Her kom Brev fra Uglen igaar hun kom vel derover meget træt ogsaa Dagen efter; men det gaar vel over skrev hun naar jeg først er kommen ind i Rummelen, Her Johansen var paa Skolen og bemærkede de tog dem nok en længere Juleferie, og det kunde jeg jo ikke nægte skrev hun, der staar ikke noget om, at hun fortalte ham hvad hun havde bestilt. Hun tegnede først den gamle Trolle[goene] og Døbefonten og saa malede hun den grønne Urtepotte med Julekaktussen i; midt i Arbejdet begyndte hun som hun plejer det bliver noget Skidt jeg gjør den ikke færdig men da jeg huskede at vi havde den samme forestilling da hun malede Kalaerne, saa drev jeg paa, at hun skulde gjøre den færdig
Hun ønskede blot at du havde været her og kunne sige din Mening jeg synes det var godt gjort af hende du veed nok hvor glad jeg kan være naar I gjør et Arbejde færdig som jeg synes om. Vilhelm kom før Christine rejste og er i fuld Gang med sine Kort mon ikke Sckov har solgt et Billede til Kunstforeningen, Vilhelm siger at der blev spurgt efter hans Adresse da han var i Kjøbenhavn; det skulde rigtignok glæde os. Tjalfe er tyk og fed saa du vil undre dig – og Eders lille Skat har vel i denne Uge øget sin Vægt igjen Gud Fader velsigne ham og Eder hils Alhed og saa de andre fra din trofaste Moder

Omtalte genstande

Billede af en indkørsel malet af Johannes Larsen.

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dato i brev

Tjalfe er Johannes Larsens jagthund. Christine Swane går på Akademiet.

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien