Menu

Fynboerne

1900-01-07

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsens forældre håber, at Johannes Larsen får solgt nogle billeder. Der ligger 10 kroner til ham i den vedlagte bog.

Transskription

Kjerteminde den 7 Januar 1900

Kjære Johannes!
Vi huskede først igaar at I ingen Post faar om Søndagen derfor maa I nu vente til Mandag indlagt i Bogen er 10 Kr Seddel til dig Bogen er til Dis med Tak for Laan fra Marie –
Du har vel endnu ikke hørt fra Kunstforeningen – Faer er nu saa sikker paa at du sælger for flere 100 kr – Gud give det!
Vilhelm rejste saa til Kjøbenhavn
[Skovs] har besøgt os men nu maa jeg gaa skriv naar I kommer hils Alle fra Eders gamle Mor

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dato i brev

Johannes Larsen er muligvis ved at forberede en udstilling i København.

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien