Menu

Fynboerne

1906-09-27

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Alhed har haft et rend af mennesker - bl.a. kom Bøttern med en røget haj - og hun og børnene skal spise hos Syberg (Baronen).
Nogle drenge har fanget en and, som var helt smurt ind i tjære, og Alhed har renset den med fedt. Hun har nu sat ænderne ind i buret og givet dem mad.
I.A. Larsen spørger, om Båxhult er forsikret.

Transskription

Kæreste Lavsi!
Det er et Løb med Forhindringer, - her har været et Rend hele Dagen, - Marie Mejer 3-4 Timer Bøttern, som fik Øl og sendte mig en røget Haj hen til Frokost, R. Petersen (Vexel) Maler Møller, Frk Becker (hun vil ikke højere end 50 Kr!) Junge, Uglen og nu sidder Bitra her og om ¼ skal jeg gaa hen til Baronens hvor jeg er bedt paa Kyllingesteg, Børnene med. –
Nu skal Du høre. I Morges kom Maler Møller og spurgte om Ænderne var her, for Rakkerdrengene havde fanget en And nede ved Stranden. De var væk begge to (de var her i Gaar Efterm.) Jeg gik ned i Værkstedet (han havde nemlig faaet Anden fra Drengene) og der gik vores stakkels And ganske indbalsameret i Tjære. Jeg tog den hjem og rensede den saa godt jeg kunde med Fedt og satte den i Bur ved Ballen. Andrikken troede vi jo aldrig vi skulde se mere tænk, saa i Aften daler den pludselig ned ved siden af Buret. Du kan tro, jeg blev glad. Jeg prøvede paa at faa Andrikken ind i Buret, men saa løb Anden ud i Stedet. Saa fik jeg ganske vist Buret sat over dem, men Ballen kan jeg jo ikke faa der ind. Jeg har givet dem Opvaskefadet fuldt, kan de ikke nøjes med det til Du kommer? Jeg tør ikke lade dem gaa løse. Men nu vil jeg snakke med Agraren, han skal ned til Baronens.
Tak for Dit Brev. Svigerfar spørger om Båxhult er assureret, tal endelig med Lud derom. Jeg gaar i Banken i Morgen og ser, om jeg kan klare den. –
Nu kun de kærligste Hilsner, hav det rigtig godt. Din Alhed.

Bitra hilser

30te rejst
Hils Lud.

Fakta

PDF
Brev

Da

Brevet er udateret. Af brev fra 1. oktober 1906 fremgår det, at Johannes Larsen maler Frk. Becker (også omtalt her). Alhed skrev 30. september 1906 om, at den indtjærede and stadig ikke så for godt ud. I dette brev fortæller hun, at den indsmurte and netop er fundet.

Johannes Larsen er på gården Båxhult i Sverige sammen med Ludvig Brandstrup. De to er der formodentlig i forbindelse med, at de købte gården af I.A. Larsen, som jo også spørger til forsikring.
Frk. Becker vil ikke højere end 50 kr.: Johannes Larsen er ved at male et portræt af Frk. Becker (omtalt i andre breve).

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien