Menu

Fynboerne

1920-05-13

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Den gamle (Puf/Andreas) læser til eksamen, og Alhed og Lysse har besøgt Bisters. Bes (Ellen Brønsted) har været sur og ond mod Putte (Elisabeth Mackie), og Christine Swane blev vred. Lomme (Alhed Marie Brønsted) er rejst til Edinburg, hvor hendes far er.
Alhed og Andreas Larsen har købt kjolesæt til Andreas, færdigsyet. Han har fået positiv respons på diverse prøver og stile.
Pigerne har skrevet, at svanerne ligger på rede, men uden æg. Påfuglen har lagt tre æg.

Transskription

Kæreste Lavsi!
Jeg fik ikke Brev sendt af Sted i Gaar det var Søndag, jeg havde ingen Frimærke og bad Lysse skaffe mig et fra Skolen hvad han ikke gjorde. Den gamle læste hele Dagen i Gaar, Lysse og jeg cyklede i Regnfrakker, da det smaaregnede, til Bisters, jeg laante Beses Cycle. De var meget glade ved os, var netop færdige med at spise til Middag, da vi kom lige [ordet overstreget] og vi fik saa Kaffe og Wienerbrød, jeg skal hilse mange Gange fra dem. Da jeg kom hjem, havde Bes været muggen og uelskværdig, hvad hun meget ofte er, saa Chr. havde gjort Ild op i sit Soveværelse og erklæret at hun nu vilde opholde sig der, da hun ikke kunde udholde al den Muggenhed. Jeg holdt en alvorlig tale til Bes hun tudede, men har ikke destomindre til Morgen været rædsom imod Putte, som hun kujonerede frygteligt. Nu vilde Christine have stort Opgør med hende. Næ, maa jeg alligevel bede om Lomme. I Gaar Telegram fra Magisterens at Lomme var kommet godt derover, det var fra Edingburg. – Med 9 Toget i Dag tog Gamle og jeg ud at købe Kjoletøj til ham, jeg fik fat i den lille pæne ældre Herre i Stueetagen og spurgte ham til Raads. Han sagde de havde udmærket færdigsyet og at der var slet ikke andet at gøre, da da han vilde kunne vente paa et Sæt skræddersyet til han blev Professor. Han fulgte med op i Skrædderiet og vi fik et nydeligt Sæt 350, det klædte den Gamle bedaarende. Jeg traf Delcomyn og Aug. Bagge derinde skulde hilse. – Jeg havde dem begge paa Conditoriet i Gaar Eftermiddags altsaa Drengene, men Gamle er ellers meget flot og pligtopfyldende. Hans ene tyske Prøvestil var udmærket sagde [ulæseligt ord], der var Flugt i Sproget, kun én Fejl. Dansk Stil mg, engelsk har han ikke faaet endnu. – Nu faar Du ikke mere. Onsdag Morgen rejser Lysse og jeg hjem. Det med Svanerne var vist forbigaaende, Pigerne skriver, de ligger hver Morgen paa Reden men ingen Æg endnu, Paafuglen 3!
Hils L.P. hvis han er der endnu.
Masser af Hilsner fra Din AL.

Fakta

Brev

Da

Brevet er udateret. Johannes Larsen svarede 14. maj 1920 fra Henne Kirkeby på flere af de ting, som Alhed skrev i dette brev - bl.a. om svanerne, som det er kedeligt med.

Andreas og Johan Larsen er på Birkerød Realskole og går tilsyneladende til eksamen. Alhed Larsen besøger drengene på skolen og bor imens muligvis hos Christine Swane, f. Larsen. Ellen Brønsted og Elisabeth Mackie, Alheds niecer, er tilsyneladende tilstede hos Christine Swane. Eftersom der er telegram fra Johannes Brønsted (Magisteren), er Ellens forældre nok ude at rejse.
Alhed har også i et tidligere, udateret brev (gemt som 1919 eller 1920 forår) fortalt om svanen, som ligger på en rede uden æg. Johannes Larsen købte i 1915 to svaner i Hamburg for at male dem. Svaner var på dette tidspunkt næsten udryddet i Danmark.

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien