Menu

Fynboerne

1927-02-20

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Schiøler er alvorligt ramt af en hjerneblødning, og JL er meget bekymret.
Det ser ud til at lykkes for JL og Puf at blive færdige med træsnittene og trykningen til tiden.

Transskription

Lysse sendte ikke den Sagabog!

Kjerteminde 20 Febr. 1927.

Kæreste Alhed!

Tak for Brevet, det er dejligt at Du har det saa godt. Her var Brev fra Lysse i Dag, han skriver at det er lidt bedre med Schiøler, men jeg synes det ser meget daarligt ud, naar han kan blive ved at faa Hjerneblødninger hvad skal det dog blive til. Jeg har i Dag paa Opfordring meddelt Hans Frandsen at vi tænker paa at faa Trykkene af Sted sidst i Ugen eller først i næste. Puf mener at kunde blive færdig i Mrg eller Overmorgen med Trykningen. jeg snitter nu paa den stor og i Dag har vi taget nogle Tryk, som jeg synes giver Haab om at det alligevel kan blive en slags Træsnit, selv om det ikke bliver det jeg havde ventet. Fotograf Jacobsen var her i Gaar med et stort pænt Fotografi af St [ulæselig], saa det har vi nu. Elle er nu feberfri og mener at staa op i Morgen. Mine Billeder var kommen, mens vi var i Kjøbenhavn, d.v.s. til Middelfart hvilket jeg fik Meddelelse om i Forgaars hvorefter jeg ringede til Wilson, der gjorde Undskyldninger og lovede omgaaende at faa dem dirigeret her til. Mange kærlige Hilsner fra Puf og Din
JL.

Fakta

Brev

dansk

Datoen fremgår af brevet.

Kerteminde
  • København
  • Middelfart

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien