Menu

Fynboerne

1940-09-04

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Johan Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen har fået ansjoser forærende og har lagt dem i olivenolie.
Han har fået æg fra swinhoefasaner og tre blev udruget. En mand har bragt Larsen en agerhønekylling, og den er blevet meget tam. En ræv har taget en rugehøne og en edderfugl, og Puf har skudt ræven.
Johannes Larsen tror ikke, at han kommer hjem til Johan og Elena nu.
Fra Fiilsø har Larsen fået et knippe vildt. Han er blevet æresmedlem af Jagtselskabet Fiilsø og også folkepensionist.
Sidste år fik Larsen en meget smuk fasan, som han beskriver i brevet.

Transskription

Kjerteminde 4 Septbr. 1940.
Kære Lysse!
Jeg fik et Brev fra Dig dateret 9/7 40 og en eller 2 Dage efter fik Puf et Brev dateret 20/7. 40. Puf mener at det var omkring første Aug. og at han svarede Dig samme Dag, og jeg mener at jeg skrev til Dig omtrent samtidig med Puf. I Dag kom Dit Brev fra 28/8. Tak for det! Det er dejligt at høre at I har det godt. Det har vi ogsaa. Lugge er for Tiden hos Elle og var her i Gaar til Middag og Aften henholdsvis stegte Rødspætter og Sukkermajs. Vi fik forleden af Christiansen en hel Ds ægte Ansjoser hvoraf vi spiste en kogte og lagde en stor Krukke fuld, ned i spansk Salt, en Del har vi nu taget op og lagt i Olivenolje. Vi har smagt dem og de smager meget nær som Sardeller, men vi tror de bliver bedre naar de bliver lagrede. Jeg fik for ca 3 Maaneder siden 6 Swinhoefasanæg af Chr. og lagde en af de smaa Høns paa dem den fik 3 Kyllinger hvoraf en Kat om Natten tog den ene i Vinhuset, hvor jeg havde anbragt dem uden at bemærke at der var en Rude ude i Gavlen. Om Aftnen kom en Mand der bor hos Hinkes med en Agerhønsekylling og spurgte om det ikke var en Dværgkylling der var bleven borte fra os, den gik og peb ovre i Gaarden. Jeg fik den saa og satte den til Hønen og da de havde staaet i en lille Indhegning paa Plænen en halv Snes Dage lukkede jeg dem ud. Fasanerne 2 Hønekyllinger har de sidste 14 Dage siddet i Toppen af Æbletræet, men Agerhønen der er en Hane gaar endnu ind i Kassen med Hønen, om Dagen følges de ad. Agerhønen kommer naar jeg kalder og spiser af Haanden. En Ræv tog forleden en Rugehøne og et Par Dage efter, en Ederfugl. Vi satte en Saks i Hegnet hvor den havde slæbt Ederfuglen ud og fangede et Pindsvin men næste Morgen skød Puf Ræven paa Gang ved Bassinet. Han sad i Lysthuset. En anden Ræv tog samme Nat ca 20 Ænder og Gæslinger fra 555. Kabell ringede og hilste fra Jer saa snart han kom hjem. Det lyder meget fristende, men jeg vil nu betænke mig en hel Del før jeg bestemmer mig til at tage op til Jer, og der er meget lidt Sandsynlighed for at jeg gør det. Marie kom her i Gaar fra Lindøgaard hvor hun har været i 4 Uger og nu bliver hun her en bitte Tid. Vi fik i Dag et Knippe Vildt fra Bech Thomsen ved Fiilsø bestaaende af 8 forskellige Arter: Graaand Skeand Krikand Hjejle Brushane Kobbersneppe Hvidklire Islandsk Ryle. Jeg har vel fortalt Dig at jeg er bleven Æresmedlem af ”Jagtselskabet Fiilsø”. Jeg er ogsaa bleven statpensioneret med 300 om Maaneden fra 1 April og saa længe jeg lever. De ankommer regelmæssigt den 1st i hver Maaned.
Til de 2 Fasanhøner som jeg nævnte ovenfor har jeg en Hane fra i Fjor som jeg fik af Chr. Det er en meget smuk Fasan Rød om Øjnene [Tegning] med rødt Næb og røde Ben, sort paa Hals og Krop med blaa Fjerkanter som en Urhane Skulderfjerene røde med Kobberglans og Vingerne med grønne Kanter, en lille hvid Top og hvid Baghals og mellem Skuldre og hvide mellemste Halefjer. Størrelsen omtrent som alm Fasan. Det er meningen jeg vil sætte den ud til Hønerne til Foraaret hvis det lykkes dem at overvintre. Af Fuglene i Volieren har Svenskiriskerne ynglet (4-5 Unger) og ligesaa Bjærgiriskerne, men de sidste blev kun halvvoksne. Jeg skal hilse fra Marie, ogsaa fra Else og Puf der er cyklet ud paa Taarbystranden for at se efter Champignoner. Mange Hilsner til Jer allesammen fra
Din Far.

Fakta

Brev

Da

Datoen er skrevet øverst s. 1

I det nordlige Europa lægges ansjoser i saltlage. I de sydeuropæiske lande lægges de saltede ansjoser derefter i olie og kaldes sardeller (Wikipedia marts 2022).

Det kan ikke afgøres, hvem "Chr." er.
Swinhoesfasan (latin: Lophura swinhoii) er en hønsefugl, der lever på Taiwan. (Wikipedia).
Alhed Larsens søster, Johanne, og Johannes Larsens bror, Adolph, (de var gift) boede på Lindøgaard.
Fiskekonservesfabrikken ”555” blev grundlagt i 1916 af Chr. Hansen. Det første produkt var fiskeboller på dåse – senere bl.a. også gaffelbidder, benfri sild og torskerogn. Ca 100 år senere flyttedes virksomheden til Frederikshavn under navnet Amanda Seafoods (Internettet marts 2022).
Taarbystranden kaldes i vore dage Tårup Strand. Den findes i den sydøstlige del af Odense Fjord.

Kerteminde

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Brevet er i privateje

Nej

Brevet er i privateje