Menu

Fynboerne

1891-10

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Laura Warberg

Dokumentindhold

Alhed Larsen skal brændes i næsen for anden gang. Første gang var hun nervøs, men det var ikke slemt.
Hun har fået besked om to værelser, hun kan leje, og vælger nok det sydvendte. Fru Laudrup vil prøve at finde flere møbler, men Alhed vil gerne have sin kommode tilsendt.
Alhed og hendes far mødes hos bedsteforældrene, og de to går også i teatret og ud at spise sammen.
Alhed har talt med Frk. Oppermann om farver.
Christine har opgivet kontorvejen, men det er også vigtigt, at hun bliver rask. Hun kan evt. prøve med ridning og fodbade.

Transskription

Torsdag Morgen.

Kæreste Moder!
Tak for Dine Breve! det sidste fik jeg i dette Øjeblik, netop som jeg vilde hen at begynde paa et Brev til Dig; jeg har et Kvarters Tid til overs inden jeg skal hen til Fader for at følges med ham til Schmieglow for(?) anden Gang at blive brændt i Næsen. Derom har vel Fader skreven; Jeg var lidt ængstelig, inden jeg prøvede det første Gang; i Dag gaar jeg til det med stor Anstand; det gør næsten ikke ondt, det meste man mærker til det er en meget sveden Lugt og en hvislende Lyd som naar naar spytter paa et varmt Strygejærn – Jeg har ikke skreven før, da Jeg først i Mandags Aftes fik Besked om Værelset; det bliver et dejligt stort Værelse til Solsiden, d.v.s jeg har Valget mellem det og et mod Nord, der er lidt større; men jeg gør vist bedst i at vælge det mod Syd? – Af Møbler faar jeg foreløbig kun en Chaiselong, Stole ["Stole" indsat over linjen] et temmelig stort Bord og et Stativ med Vandtøj; men det kan jo ogsaa nok gaa an, da jeg saa ["saa" udstreget] jo selv har en Del. Fru. L. vil saa bag ["bag" udstreget] efter Haanden ["Haanden" indsat over linjen] se at faa lidt skrabet sammen til mig. – Hun vilde gærne have at jeg skulde holde mig selv med Lagner, Haandklæder og Sengklæder; af dette sidste beholder jeg kun en Hovedpude, Tæppe har jeg jo herinde; – Du maa endelig faa min lille Kommode med til Højrup ved første givne Lejlighed, at der kan komme nye Lister, ej ["ej" udstreget] saa jeg kan faa den herind tillige med Sengtøjet; - jeg vil bruge den til Kamme Tøj og sligt, da jeg ikke faar nogen ordenlig Servante. - -
Fredag. Videre kom jeg ikke, den sang. – Hvormeget jeg end skynder mig, løber Tiden dog bestandig fra mig; særlig de Dage jeg er hos Schmieglow løber d ["løber d" udstreget] kniber det; saa kommer jeg først hjem fra Fabrikken cirka 6 1/4. I Gaar Aftes skulde jeg mødes med Fader hos de Gamle – kunde ikke slutte Brevet først, da jeg ikke havde faaet ordenlig Besked om Lampen om Morgenen. – Fader mener ikke, den skal sendes her til Byen, jeg har snakket for ham derom, men han finder det urimeligt. Hansen og Kallesen ere kun Købmænd siger han. – Bedstefader er saa rask, at han vist vil blive henrykt ved Kassens Ankomst; Fader gaar jævnlig et Svip derned og snakker med dem. – Han og jeg er for Resten meget sammen. 2 Gange har vi været i Dagmath. (den ene Gang med Brandt) en Gang i Falkoth; og en Gang i Cirkus Varieté. Bagefter gaar vi saa gærne ind i Paraplyen og spiser til Aften; I Søndagst spiste jeg til Middag hos ham paa Hotellet. Forleden Aften var jeg med ham paa Visitter hos Kapt. Fejlbergs og Willhjelms; disse sidste inviterede os til Middag paa Lørdag – og bagefter i Falketheatret til ”den skønne Helene”, som vi for Resten har set, men de har Fribilletter den Aften. – Saa kommer vi ikke til den ["n" udstreget] Gamle og spiser af Kassen, men dette er forhaabenlig ikke for sent Søndag el. Mandag. – Farverne har jeg talt med Frk. Oppermann om, Frk. Høsts havde kostet 7 fr. men dem kan man ikke faa her; hun mener, at til 6-7 Kr. kan man faa en god Æske Farver, hun har lovet at hjælpe mig at se paa dem! –
Naa Christine har saa opgivet Kontorvejen; ja, det fornuftigste er naturligvis, at hun foreløbig sætter alt ind paa at blive rask, saa kommer alt det andet nok af sig selv; Bedstemoder er stadig meget optaget deraf; hun mener absolut at Chr. skulde prøve nogle naturlige Raad f. Ex stærke og varme Fodbade med Salt og Bøgeaske i 2-3 Aftner i Træk, særlig naar Chr. af og til mærker Ømhed i Brystet og S ["S" udstreget] slige Symptomer. Endvidere Ridning; Doktorerne her inde anvender det ligefrem som et Middel mod Blegsot. Jeg tror, Du skulde gøre som Bedstemoder siger, hun taler med stor Kendskab til de Dele, og hun har sikkert mere Erfaring end Dr. Schroll. - -
Nu maa jeg slutte, Brevet skal hen. Hils Joh og sig hende Tak for Brevet, hun skal snart høre fra mig. – Du afsender vel ikke de Dele de første Dage, andet end jeg kan naa at skrive, hvis jeg kommer i Tanker om mere. Sæbe vilde jeg gærne have sendt, samt en Dug til Fabr. – En Stump Tæppe f. Ex. Klude, kunde jeg vel ikke faa sendt til mit Vindusfordybning?? – 1000 Hilsner til Eder Alle
Din Alhed

Fakta

PDF
Brev

Da

Brevet er kun dateret Torsdag Morgen. Alhed Larsen flyttede ind hos Fru Laudrup 1. nov. 1891. Hun skriver i brevet om det værelse, som hun snart kan få, så brevet er formodentlig fra oktober 1891.

Warberg Kerteminde egns- og Byhistoriske Arkiv BB 2183

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer