Menu

Resultater: 14

1884-10-27

Vilhelmine Larsen

Johannes Larsen

Johannes Larsen har bedt om nogle portrætter af forældrene, og det skal han få. I A Larsen kommer til København i novem…

1886-02-20

Vilhelmine Larsen

Johannes Larsen

Der er en mild mæslingeepidemi i Kerteminde. Der har været to aftener med oplæsning på norsk af Ibsens stykke. Måske bl…

1886-03-16

Vilhelmine Larsen, Christine Swane

Johannes Larsen

Der er uorden i Johannes Larsens snavsede flipper. Man venter spændt på resultatet af Christian Eckardts auktion. Den g…

før 12.12 1886

Vilhelmine Larsen

Johannes Larsen

Der er stor travlhed i købmandsgården i Kerteminde op til jul. Den nye præst er påbegyndt sit arbejde. Johannes Larsens…

1887-01-22

Vilhelmine Larsen

Johannes Larsen

Vilhelmine Larsen har været til foredrag med den nye præst. Der er kommet brev fra familien i Californien, som håber på…

1887-01-26

Vilhelmine Larsen

Johannes Larsen

Fotografen har været der med billeder. Vilhelmine Larsen sender billeder til Johannes Larsen, Kyhn og Mollerup. Hun prø…

1887-02-05

Vilhelmine Larsen

Johannes Larsen

Johannes Larsen er muligvis vokset ud af sine sko og har fået et slemt gnavesår på hælen. Han skal huske, at købe en væ…

1888-04-17

Vilhelmine Larsen

Johannes Larsen

Der er tyk is ved Kerteminde, og "Addy" måtte vende om. Laurits Larsen (fætter) har endnu ikke fået en læreplads. Den g…

1889-3

Vilhelmine Larsen

Johannes Larsen

Johannes Larsen skal tage beslutning om sin videre skolegang. Broren Vilhelm vil gerne have besøg af Johannes en søndag…

1889-08-16

Marie Larsen, Vilhelmine Larsen

Christine Swane

Christine er hos sin farbror i Lundeborg. Familien i Kerteminde har haft og skal have besøg af en del bekendte.

1892-02-09

Vilhelmine Larsen

Johannes Larsen

Broderen Vilhelm er usikker omkring sin fremtid. Der er blevet solgt 16 læs hø, og muligvis går det i orden med stedet …

1898-02-20

Vilhelmine Larsen

Christine Swane

Vilhelmine og I.A. Larsen har solgt skibene Azela og Addy og også et par stykker jord. Olsen skal fremover sejle Fanny.…

u.å. 1901-12-12

Vilhelmine Larsen

Christine Swane

Christine Swane besøger familie og bekendte i København. Johannes Larsen er rejst. Alhed og børnene er hos Johannes Lar…

u.å. december 1902

Vilhelmine Larsen

Christine Swane

Baronen kommer på besøg på Møllebakken. Martha Johansen har gjort Christine Swane ked ad det.