Menu

Fynboerne

1898-01-23

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Laura Warberg

Dokumentindhold

Tante Mis og andre bliver skuffede, hvis Laura Warberg ikke kommer på besøg, men hvis hun har vrøvl med sine fødder, er det jo undskyldning nok.
Alhed har det dejligt hos Berta og Ludvig Brandstrup. Deres lille dreng, som hun går tur med, er dejlig.
Johannes og Alhed Larsen styrtede rundt, mens han var i København, og det er rart med lidt ro nu, hvor han er rejst hjem.
Alhed har været til stor middag i Tordenskjoldsgade.

Transskription

Kære Mor!

Jeg blev meget ked af det, da jeg i Aftes hørte, at Johanne ikke havde skreven til dig endnu hun havde lovet det aldeles bestemt, da jeg var hos hende i Fredags; jeg var der ogsaa et Svip i Torsdags, men det var lige i deres Middagstid, saa vi kunde ikke faa talt ordentlig om Din Rejse. De ville vist blive meget skuffede, hvis du ikke kommer, jeg talte ogsaa med Tante Mis og jeg kunde forstaa, at hun havde glædet sig meget til Dig, hun har jo selv den Idé, at der kan være saa meget at tale om. Men paa den anden Side synes jeg, at Du saa udmærket kan lade være, hvis Du stadig har ulyst til det, Dine Fødder ere jo Undskyldning nok - Men Johanne skriver jo nok herom. - Du kan tro, jeg har det yndig her hos Berta og Lud. Nu er der falden lidt mere Ro paa mig, siden Las er rejst, det var næsten ogsaa altfor galt, som vi fartede om fra Morgen til Aften Las saa ganske mat og ødelagt ud tilsidst. Din Fødselsdag spiste vi til Middag i "Bellevue" paa Hjørnet af Bregade og Langelinje vi drak en halv Fl. Rødvin til og Las udbragte Din Skaal. - I Aften skal Lud og Berta ud, saa gaar jeg ind til Hendriksder har jeg ikke været endnu. - Jeg sidder nu og venter paa Pan, hun skal med ud at køre med Drengen i Dag; han er saa dejlig, at det der en hel Fornøjelse at passe ham, han er ganske forbavsende rolig og fornuftig. -
Jeg har været til Middag i Tordenskjoldsgade, siden jeg skrev sidst, det var i Onsdags, Berta havde Dit Brev med derhen. Las skulde netop ud til nogen, jeg ikke kendte den Aften. - De havde sagt, der var slet ingen, saa jeg kom som jeg gik og stod efter at g ["g" overstreget] have travet rundt hele Dagen. Men saa var der til min store Overraskelse 17-18 Personer, 5 Retter Mad og 3 Slags Vin. Jeg sad ved siden af Hr Møller, som Drak Glas med mig og bad mig hilse Far. -
Det bliver nu morsomt, hvis Du kommer, berta vil gøre en lille Middag paa Dig. - Jeg længes snart efter rent Tøj jeg haaber I sender det til Lugge, jeg har ikke Plads til Kuffert.
1000 Hilsner Din Alhed
Søndag

Fakta

Brev

Da

Brevet er kun dateret "Søndag". Det må være skrevet søndag 23. januar 1898. Alhed og Johannes Larsen havde da været sammen nogle dage i København, og han var rejst hjem 21. jan. "I Onsdags" var Alhed i Tordenskjoldsgade, mens Johannes Larsen besøgte nogle andre mennesker i København. - Alhed Larsen boede hos Berta og Ludvig Brandstrup og passede deres dreng. Dette besøæg fandt sted januar - marts 1898.

Alhed Larsen opholdt sig januar - marts 1898 hos Berta og Ludvig Brandstrup i København for at modtage sang- og tegneundervisning. Hun gik dagligt tur med Brandstrup-parrets søn - formodentlig den ældste, Mogens.
Johannes Larsen havde ærinder i København januar 1898, og han og Alhed mødtes dagligt der, indtil han 21. januar rejste hjem.
"Tordenskjoldsgade": Her boede Bernhard og Emma Hirschsprung.
Det kan ikke afgøres, hvem Hr. Møller var. Warberg og Larsen kendte mange med dette efternavn.

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB 2201

Nej

Testamentarisk gave til Østfyns Museer fra Laura Warberg Petersen