Menu

Fynboerne

1904-12-23

Afsender

Marie Larsen

Modtager

Christine Swane

Dokumentindhold

Kærlige hilsner til Christine, som skal holde jul uden familie. De har sendt en kurv til hende.

Transskription

Kærbyhus d. 23-12.1904
Kære lille Ugle! Glædelig Jul ønsker jeg Dig af mit ganske Hjærte det bliver nok ikke nemt for Dig i Morgenaften, men det skal jo gaa, vi vil tænke paa Dig mange Gange kan Du tro.
Vi sendte en Kurv til Dig i Gaar, som jeg haaber Du har faaet i Dag eller faar i Morgen det er jo ikke store Sager, men Du bliver nok glad for det alligevel
Du ved at vi ikke har saa meget at raade over for Tiden. –
En Ting kan jeg dog glæde Dig med Ugle og det er at Agraren stadig er saa god og elskværdig, siden Du rejste har han kun været herhjemme fra en eneste Aften; han sidder og læser om Aftenen og gaar tidlig i Seng, Du ved hvor hurtig saadan et regelmæssigt Liv kan forandre ham, han ser saa køn og god ud og jeg synes han begynder at faa sit gamle glade Humør igen, aa, maatte han dog bare faa Kraft til at vedblive dermed. –
Vi venter Klaks med 6.20 Toget, bare han har en ordentlig Juleferie denne Gang sidste Aar var han kun hjemme 3-4 Dage. – Tak for Pakken og Brevet i Dag, hvor Tøflerne dog er yndige jeg skal nok gemme dem til i Morgenaften; vi skal spise herhjemme og senere over til Juletræ hos Las, Børnene glæder sig meget.
Din Seng staar urørt, saa Du skal ingen Bekymringer gøre Dig, vi skal nok faa dem desinficeret. Vi havde Besøg af Bodil Johansen i Gaar, hun skulde hjem i Ferien, hun er rigtig sød synes jeg; lovede at komme igen efter Jul. –
Jeg skal hilse dig fra Ida Olsen og fra Frk. Hviid.
I Dag kom Billedet af Hollænderne fra Susse og et Billede af de 3 Drenge. –
Nu må jeg slutte ellers faar Du ikke Brevet i Morgen, men i Julen skal jeg skrive et langt Brev til Dig og fortælle om alt muligt. Skriver i Aften til Broe og Gale. Tusind kærlige Hilsener fra os alle og endnu en Gang glædelig Jul. Vi glæder os til Julebrevene. Din hengivne Marie

Fakta

PDF
Brev

Da

Fremgår af brev

Det er uvist hvem Susse og de tre drenge er.

Kerteminde

Fremgår af brev

Haslev

Fremgår af indholdet i brevet

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv