Menu

Fynboerne

1900-03-19

Afsender

Marie Larsen

Modtager

Christine Swane

Dokumentindhold

Marie håber, at Christine bliver rigtig dygtig af at gå hos Willumsen. Hun må gerne holde op på perspektivskolen. Las og Alhed kommer til København på torsdag.

Transskription

Kerteminde d. 19-3 1900.
Kære Ugle!
Tusind Tak for Dit lange Brev; vi er alle sammen saa glade over at du er saa glad ved at gaa hos Willumsen, bare Du maa blive rigtig dygtig; Du maa godt holde op med at gaa paa Perspektivskole, naar Du mener at have mere Udbytte af det andet.
Paa Torsdag kommer Alhed og Las til Byen, Gaien kommer ikke med, han skal til Fru Warberg imens, Alhed rejser med ham paa Onsdag, der menes at han har bedre af at være i Ro dernede og Johannes og Alhed kan jo ogsaa bedre komme omkring sammen og nyde Opholdet derovre naar de ved at han er i sikre Hænder. Vi sender nu en Æske til Dig med Kjoletøj, saa maa Du selv vælge hvad Du vil have, af det blaa og det stribede er der rigeligt til en Kjole, men af det lilla Silke er der knebent, Alhed var derinde og vælge prøver ud i Formiddags, nu var Moer saa derinde og faa Stykkerne, de var saa elskværdige at give os Lov til at sende alle 3; der er 15 Alen Raasilke, men Frøken Nielsen sagde at hvis Du tog Albueærmer, lod den være udskaaren i Halsen og ellers skar den sparsommeligt, kunde det vist nok række til. Du vil naturligvis helst have det lilla Ugle, det kan jo ogsaa være at Du kan købe et Par Alen til derovre, den Farve er jo temmelig almindelig, nu skal der jo heller ikke ret meget til Ærmer; Alhed faar Ærmerne i hendes Silkekjole syet om, de var vide men nu bliver de snævre til Albuerne og saa en Flæse om men saa kunde Du jo sætte en Blonde.
Det store foer er til at fore Kjolen med, det blødere til Livfoer, (den blaa behøver ikke at fores.
Kan du ikke faa Bisse til at hjælpe Dig hun har jo Symaskine?
Mine Ben er bedre jeg har nu faaet Lov til at gaa lidt. Dis kom Lørdagaften og er rejst igen i Dag skal hilse fra hende.
Mange Hilsener fra os alle.
Skriv snart og send det andet Tøj tilbage. I stor Hast.
Hilsen og Kys fra Din hengivne Marie
Mor Dig godt paa Fredag

Fakta

PDF
Brev

Da

Fremgår af brev

Kerteminde

Fremgår af brev

København

Adresse på konvolut

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv