Menu

Fynboerne

1885-03-21

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Det sner voldsomt i Kerteminde. Det er vigtigt for Vilhelmine Larsen at få at vide, om tegningen af Thorvaldsen er en foræring, eller om den er købt. Hun spørger, om der er uro i byen i forbindelse med indsamling af underskrifter mod regeringen?

Transskription

Kjerteminde den 21 Marts 1885

Min kjære Johannes!
Her er stor Snefald i Bygevejr med en forfærdelig Storm især igaar = jeg havde det ikke godt idag gaar det an; Tak for dit Brev igaar vi seer hvor glad du er ved dit Værelses Udsmykning Pistolerne maa jo tage sig godt ud; men Johannes naar har dog Mollerup foræret dig den Tegning af Thorvaldsen eller har du kjøbt den? se det er saadant noget du maa fortælle mig, hvad forestiller den, ja saa er du jo snart tom paa lommen igjen min lille Ven
Hvor jeg længes efter at se Dig lad mig nu see du husker at sende mig alt det snavsede Tøj paa Mandag saa faar jeg det hertil Tirsdag
Er der uro i Kjøbenhavn Johannes i Anledning af Adresserne de Rejsende her komme sige det hører Du ikke af Poulsen og Frøken Bendal
Jeg tænker Pølserne smagte Eder godt mon der ikke skulde komme Brev fra dig imorgen lille Ven jeg kan hilse Dig fra Fader og fra alle dine Sødskende de ere raske din Fader har været i Møde og kommer nu og vil spise at jeg saa maa holde op forstaar Du nok derfor forstaar du at jeg maa holde op og ønske dig en glad dag i dag Søndag
Hils nu Alle fra os Allesammen
Din hengivne Moder

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dato i brev

Johannes Larsen boede i København i forbindelse med sin uddannelse.
Adresserne = indsamling af underskrifter vedr. regeringen.
Provisorietiden: periode i Danmarks historie, da højreregeringerne under J.B.S. Estrup gennemførte provisoriske, dvs. foreløbige, finanslove imod folketingsflertallets vilje. Den egentlige Provisorietid var 1885-94, da alle finanslove var foreløbige.(Den Store Danske - Gyldendal)

Kerteminde
København
  • København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien