Menu

Fynboerne

1885-02-19

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Onkel Urban skal muligvis være købmand i Lundeborg. Sig til i god tid, hvis du har brug for penge. Du skal ikke låne. Gæld er noget kedeligt noget.

Transskription

[Påtrykt:]
J.A. Larsen
Kjerteminde
Kjerteminde den 19 Februar 1885

[Håndskrevet:]

Kjæreste Johannes!
Jeg er oppe igjen min Ven, men forkjølet endnu, det var da dejligt Du havde moret Dig godt jeg finder det rigtignok tørt at vi slet ikke faar noget at vide om Slottet, vent kun naar Du kommer hjem saa maa Du holde for med at fortælle om Udflugten
Nu skal jeg fortælle Dig noget det er muligt at Urban bliver Kjøbmand nede i Lundeborg imellem Nyborg og Svendborg der er en Forretning ledig for Tiden som han er nede at leje jeg antager han faar den Hr Norden Farbroder Martin og din Fader er med dernede for at bringe det i Orden Naar han nu i morgen har endt sine Forretninger saa skal jeg faa Lov til at sende Dig nogle Penge skriv os saa hvordan det staar med Regnskabet for Du skal ikke gaa at laane saadan hverken Penge eller Varer; men sig til i Tide mit Barn for Gjæld det er jo noget kjedeligt noget vær dog meget bange for Gjæld Johannes det er noget stygt noget at skylde bort.
Hils dog Frøken Bendal sig længes efter et Brev fra hende og vil meget glad ved snart at faa et
Dine Søskende ere raske og læge[t] med Top og Knopper saa det staar efter –
Det er rigtig heldigt at Du finder Dit Tøj for vi skal vaske paa Tirsdag send det nu endelig for her er ikke kommen noget endnu naar jeg nu faar Penge skal jeg skrive et længere Brev og fortælle Dig om Udfaldet af Rejsen –
Lev vel fortæl os dog hvad Du maler og ellers andet fortæl dog alle 4 Sider fulde
Din egen trofaste Moder

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dato i brev

Kerteminde
København
  • 5700 Svendborg
  • 5800 Nyborg
  • Lundeborg

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien