Menu

Fynboerne

1891-2

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Laura Warberg

Dokumentindhold

Alhed har glemt at forhøre sig om vasen til Adelheyde Sybergs fødselsdag. Hun remser op, hvilke ting til bordet, hun kan få, og hvad de koster og beder moderen komme med mere end et forslag til, hvad hun skal købe.
Alhed er ikke syg af kopper, og moderen skal ikke være bekymret. Alle på Værnehjemmet skal snart vaccineres.
Det er spændende at Ellen har været til bal - og så i Alheds kjole. Alhed beder moderen om at sende hende skærfet. Hun har været hos syersker i Istedgade og Vingaardstræde. Skærfet kan bruges til begge kjoler.
Alhed Larsen har besøgt bedsteforældrene, og de nød Laura Warbergs pølser.
Bestyrelsen har forbudt afholdelse af årets bal på Regensen.
Alheds "vandvase" kom ret uskadt ud af brændingen. Direktøren gav hende en moderat ros.
Alhed er forkølet og har brugt alle de seks lommetørklæder uden navn.

Transskription

Tirsdag Aften

Kære Moder!
Jeg glemte forleden Dag fuldstændig at skrive noget om Vaserne til Tante Mimi og maa derfor til'et igen. Thora har lovet mig en af Aftnerne at gaa med mig hen at købe dem, men først maa vi have lidt udførligere Besked. Man kan faa en Opsats til midt paa Bordet til 6 Kr. men den er ikke videre køn, syner ikke noget, en saadan til hver Ende af Bordet er nydelig. Endvidere en smuk og anselig til 10 Kr. ["10 Kr." overstreget] 8 Kr. en meget smuk dito til 10 Kr ["10" indsat over linjen] o.s.fr. Endelig kan man faa nogle smaa nydelige æggeformagtige Krukker paa 4 Ben til 1 Kr. pr. Stk. (altsammen ægte Krystal) saadan 6, 3 ved hver Ende af en Brodløber var nydeligt. Thora har givet sin Broder og Svigerinde alt dette fortdelt ["t" midt i ordet overstreget] paa 3-4 Jul(e) Men vi maa helst have flere Ting at vælge imellem, da én af Delene let kan være udsolgt i Øjeblikket.
- - Nej, endnu ligger jeg da heldigvis ikke af Kopper! Du maa endelig ikke ængste Dig, d ["d" overstreget] fordi der en Gang gaar lidt lange ["e" i slutningen af ordet overstreget] Tid imellem 2 Breve; Vi skulde["Vi skulde" overstreget] hvis jeg en Gang kommer til at fejle noget, vil Frk. Rosenørn strax skrive. - Vi skulle nu meget snart alle sammen vaxineres her paa Værnehjemmet det bliver frygtelig grinagtigt; foreløbig er det vist temmelig overflødig, men det kan jo aldrig skade at være sikret mod en mulig Epedemi. - Det er frygtelig morsomt med Elle, der har været paa Bal! Hvem var det hos? Jeg vilde gærne have set hende i min Blegrøde! - men kan jeg ikke [faa] Skjærfet sendt herind og anvende det til den blegrøde uldne; Skjærfet til denne er for medtaget til at kunne renses! - Det varede lidt for længe, inden den lille i Istedgaden kom hjem jeg blev bange for at faa Brug for Kjolen; jeg hentede den derfor i Dag og har den ud til [to overstregede, ulæselige ord] én i Vingaardstræde, som Komtessen anbefalede Hun syr nu for Blaa og [ulæseligt ord] og er meget billig. Mulig den bliver syet som den "lyseblaa" med Pose af tyndt Silketøj. Men naar jeg nu kunde faa Skærfet sendt snarest muligt, saa kunde jeg købe det andet til Kjolen efter det. Jeg kan jo godt have det til begge Kjolerne. - Onkel Jonas var i Lørdags Aftes hos de gamle; begge Onklerne var der ogsaa til Thé og vi nød ordentlig Dine Pølser! - Onkel Jonas sagde, at der vist desværre ingen Regensbal blev i Aar, Bestyrelsen satte sig imod det! Han og Studenten havde ellers skreven en Opera, der skulde opføres ved Lejlighed; jeg blev inviteret for det mulige Tilfælde, men der er desværre kun meget lidt Haab! -
I Gaar kom min "Vandvase" ud af Branden! den var temmelig heldig; Der var et Uheld med den Brand, som havde skadet de fleste af de andre Ting, men det havde omgivet min med en let Taage, der klædte den efter Arkitektens Mening. Den betragtes som f ["f" overstreget] mit første rigtige Arbejde, det er jo den første Ting, der er hel. Direktør Sckov [ordet overstreget og over linjen indsat "au"] Schau henvendte i den Anledning et Par forbindtlige Ord til mig og sagde bl.a: ja ja, der er saamænd ikke noget i Vejen, det kommer nok!
- Jeg havde glædet mig vældig til i Søndags og vilde have været ud ad Landet til og tegne, men desværre var jeg saa medtaget af Forkølelse og en dermed følgende Hovedpine, at jeg over Middag gik i Seng og nød Kamillethe i Stedet for Naturskønheden. Nu er det bedre, men jeg har rigtignok maattet tage de 6 Lommetørklæder i Brug uden Navn.
Er det den 13de eller 14de Tante Mimis Fødselsdag?? -

Paa Søndag skal jeg til Middag hos Komtessen, ligger der om Natten, tilbage der igen om ["om" overstreget] Mandag Middag og blive der til Tirsdag Morgen. - - -
Tante kommer først igen i næste Uge. - - - - -

Mange Hilsner til Eder Alle!
Din Alhed.

Det er et ["et" indsat over linjen] meget sjusket Brev men Kl. er mange og jeg søvnig. - Jeg har været hos Komtessen i Aften.

Omtalte genstande

Alhed Larsens "Vandvase" lavet på Den Kongelige Porcelænsfabrik.

Fakta

Brev

Da

Brevet er kun dateret "Tirsdag Aften".
Alhed Larsen skal for sin mor købe fødselsdagsgave til Adelheyde Syberg/Tante Mimi. Hun fyldte år 14. februar.
Alhed Larsen boede på Værnehjemmet Bethania foråret 1891 til foråret 1892. Eftersom den omtalte vase er Alhed Larsens første egentlige arbejde på Porcelænsfabrikken, må man antage at året er 1891.

Alhed Larsen var på tidspunktet for brevskrivningen ansat ved Den kongelige Porcelænsfabrik.
Alhed Larsen boede på Værnehjemmet Bethania i Helgolandsgade, København fra engang i begyndelsen af 1891 til foråret 1892.
Hun kom meget hos venner, der boede på Regensen.

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB 2204

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer