Menu

Fynboerne

1912-03-03

Afsender

Laura Warberg

Dokumentindhold

Laura Warberg skal ses med sine døtre, til foredrag og koncert mm. Hun skal også til flere børnefødselsdage. Christine og Johanne skal spille koncert på Tornøes Hotel. Laura Warbergs ben er bedre.

Transskription

[Håndskrevet på kuvertens forside:]
Fru Astrid Goldschmidt
St. Pauli Kyrkogatan 19
Malmø
Skåne
[I brevet:]
Søndag d: 3de Marts.
Kære Astrid!
Jeg havde Besvær med at faa en Krave, der passede, de var næsten udsolgte. Denne kostede 1.-35-, jeg tog to Halsstrimler ogsaa, Kan Du ikke bruge dem, kan Du jo faa Penge for dem hos mig, naar vi ses; 40 Øre. – Paa Fredag kommer vist Elle, hun skrev i Gaar, at d:6te skal de have nogle fremmede saa rejser hun med Alhed til Odense Dagen efter, bliver vist hos Syberg til Fredag og saa til Thora. Bare nu Madame vilde staa ved sin Indbydelse, og have Elle den halve Tid, saa hun kunde faa nogle gratis Fornøjelser der; Hun skal være i Kerteminde igen d:24de da Christine giver en Koncert paa Tornøe assisteret af Laust Jensen og Junge 2 Klaverer: Tro mig saa har de travlt med at øve sig. Mon det nu bliver klar med Din Rejse til Kertem. en Gang i April saa Du kan være med d:12? Noget bliver der nu nok, Thora vil da derover. Jeg vil boe i det store Værelse nede i den røde Gaard, saa Du kan boe hos Alhed. Men nu sès Junge en Gang fra første Færge til sidste. Holder Alhed ikke af at see mig der, saa lad mig vide, hvad vi kan, naar hun er i Kbh. I næste Uge er jeg optaget de tre første Dage, Mandag Daisys Fødselsdag, Tirsdag har jeg bedt Anna [ulæseligt ord], Onsdag i Birkerød, Torsdag et Foredrag, Fredag kommer altsaa Elle, men denne Dag kunde jeg jo nok alligevel, ellers maa det vente til næste Uge. Pokkers saa optaget man er! Naa men saa bliver det lysere om Morgenen, det er ogsaa en Fordel! Men jeg ser nu, at Færgen ikke gaar før 7.30, er det rigtigt? Tidligere var det da før? Hvad mener Du om jeg tog Broderiet til Skamlen med over og vi fik en derovre og jeg lavede den i Stand den Dag?? Du kunde ikke lide en S[ulæseligt]skammel, saa kunde jeg bruge af det Klæde af Dit, jeg fik alligevel ikke Pelskaaben gjort i Stand og saa kunde Du godt faa Resten til din Kjole? Det var vel lettere end at føre en færdig Skammel gennem Tolden? Jeg har det nu bedre i Benet, har de tre sidste Dage gaaet en ordentlig Tur, til Langelinie. I Dag skal jeg til Palækoncert, og derfra til Vanløse; jeg ringede derud for at gratulere lille Frits, og Thora sagde jeg maatte endelig komme i Aften. Ellers intet nyt! Kærlige Hilsener til Dig og Børnene.
Bedstemor.
Her er mange Spørgsmaal at besvare!

Fakta

Brev

Da

I brevet er skrevet "Søndag d: 3de Marts". Årstallet ses på poststemplet

Tornøes Hotel ligger i Kerteminde.
Det kan ikke afgøres, hvilken Anna der er tale om, for Warberg-familien kendte mange af dette navn, og hendes forkortede efternavn lader sig ikke læse. Muligvis Anna Eckardt.

Adressen er skrevet på kuverten

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB2079

Nej

Testamentarisk gave til Østfyns Museer fra Laura Warberg Petersen