Menu

Fynboerne

1901-02-28

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Alheds far er blevet opereret.
Winkel & Magnussen kan ikke holde auktion over Larsens billeder før sidst i oktober. Larsen har bedt dem finde større lokaler til formålet.
Larsen maler på et landskab, og han får rammer dagen efter.
Manden, der graver haven, er nået til aspargesbedet.
Larsen håber, at Puf (Andreas) har det bedre.

Transskription

Kjerteminde 28 Febr. 1901.

Kæreste Alhed!
Tak for Dine 2 Breve i Dag. Det er dog glædeligt at det er gaaet saa godt med Din Fader og at Operationen allerede er overstaaet, jeg havde ikke tænkt mig at det vilde komme saadan lige ovenpaa Undersøgelsen, Du kan tro det glædede mig at læse, det andet gaar nok nu Operationen er vel overstaaet. Jeg havde Brev fra Henrichsen i Dag, han havde talt med W & M der ikke kunde have min Auktion før sidst i October og han mente at kunde mærke paa dem at de saa temmelig mørkt paa Grund af den ringe Købelyst for Tiden og han spurgte om der ikke var Mulighed for at opgive den. Jeg har imidlertid svaret ham i Dag at jeg ikke vil eller kan opsætte den, bl.a. fordi jeg skal betale den Vexel midt i October som han skaffede mig med Penge indkomne ved Auktionen og henstillet til ham at se sig om efter et andet Lokale, den frie Udstilling, Charlottenborg eller et andet, og svare mig snarest. Jeg har faaet Møllen [eller Møller?] færdig i Dag og sat i Ramme ligesom jeg har sat de andre store i Ramme saa jeg nu har 8 store i Ramme og 9 naar jeg i Morgen faar gjort lidt mere ved Landskabet det var nemlig graat i Formiddags paa den Tid jeg skulde have malet paa det. Baronen og jeg var nede i Grossererens Skænkestue i Aftes og fik hver et Par Bajere og i Aften har han inviteret os alle derned. Jeg kommer saa paa Tirsdag hvis Du ikke sender Afbud eller der indtræffer Forhindringer. Det er dog dejligt at det er bedre med Puf, bare det nu maa gaa rask fremad. Jeg skal nok huske ”Primus”. Jeg venter at faa en Del Rammer i Morgen og faa en Del Billeder sat i, det er jo snart Tiden da jeg maa se at blive færdig hvis det skulde vise sig at Auktionen alligevel bliver i en nær Fremtid. Manden der graver Haven var her i Aftes og fik 7 Kr. 50 Øre til saa nu har han faaet 12 Kr 50 og er naaet til Aspargesbedet, han begyndte i den nederste Ende. Baronen beder mig hilse Dig. Vil Du gratulere Junge mange Gange fra mig, Marie skriver til hende nu. Jeg skal nok tage Penge med, vi begynder at tærske i Morgen. Bare nu Puf kan komme til at se lidt bedre ud til jeg kommer jeg er ligefrem bange for at han skal se værre ud end jeg tænker og det er for Resten temmelig slemt. Mange kærlige Hilsner til Jer alle sammen fra Din hengivne
Johannes Larsen.

Omtalte genstande

Johannes Larsen har malet møllen (eller Møller?) færdig og arbejder på et landskab.

Fakta

PDF
Brev

Da

Dateringen fremgår af brevet

Alhed Larsen er hos forældrene på Erikshaab. Hun fødte parrets anden søn, Johan (Lysse), 27. februar 1901. Tilsyneladende vidste Johannes Larsen ikke, da han skrev brevet, at drengen var kommet til verden.
Auktionen hos Winkel og Magnussen blev afholdt tirsdag 29. oktober 1901 i kunsthandlens lokaler på Højbro Plads i København.

!/assets/b/7/51/Katalog_JL_Winkel_Magnussen_29_okt_1901_1.jpg!
"":/assets/a/9/52/Katalog_JL_Winkel_Magnussen_29_okt_1901_2.pdf
"":/assets/c/5/53/Katalog_JL_Winkel_Magnussen_29_okt_1901_3.pdf
"":/assets/8/0/54/Katalog_JL_Winkel_Magnussen_29_okt_1901_4.pdf
"":/assets/8/e/55/Katalog_JL_Winkel_Magnussen_29_okt_1901_5.pdf

Kerteminde
Erikshaab

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien