Menu

Fynboerne

Sensommer 1905

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Alheds søster, Louise er på besøg med sin mand, Brønsted (Magisteren), og de tager på udflugter, får kaffe, cykler tur, spiser på hotellet og synger tostemmigt på Torvet. Alhed Larsen og gæsterne har også været i hestevogn til Fyns Hoved. De brød ind i Sybergs hus for at komme i tørvejr.
Alhed Larsen og drengene har fået en ugle fra Broløkke. Den får lunge at spise.

Transskription

Kæreste Lavsi!
Jeg kigger hver Dag om der ikke skulde være et Par Ord fra Dig. Vi har det alle godt, Magisterens kom Dagen efter, I var rejst, vi more dem paa alle mulige Maader. Første Dag tog vi dem til Truntehuset at drikke Kaffe, yndigt Vejr. Dagen efter cyclede Mag. og jeg til Rynkeby, de andre tog med Toget, der er kommen en dreng paa 8 Pund, alt staar godt til. I Gaar tog vi til F [ordene overstreget fra ”I”] Lørdag Aften gik vi paa Hotellet og spiste til Aften og drak Likører til Kl. 12, da vi gik derfra, stillede vi os op paa Torvet i Kirkedørsnichen og sang 2 stemmige Sange og samlede Opløb af alt hvad der endnu var paa Gaden, hvilket ikke var saa meget. I Gaar tog vi til Fyns Hoved, kørte Kl. 10 med Søren J’s Char à banc spiste i Kunstnerens Hus, mens Regnen strømmede ned, vi brød derind ved at tage Maven ud, senere klarede det af og vi gik en lang Tur ud paa Hovedet, hvor der var pragtfuldt, vi plukkede Evighedsblomster til en ny Guirlande. – I Dag har vi været oppe i Skoven at drikke Kaffe og fotografere Bordene! Værten var beæret.
Nu gaar vi ud paa Hotellet og drikker en Thepunschssjus, saa Du ser, vi more dem det vi kan, Magisteren rejser i Morgen, Lugge bliver endnu et Par Dage. Jeg haaber I har det storartet deroppe, jeg glæder mig meget til at høre noget deroppe fra. Hils Lud mange Gange. Skriv nu et Par Ord. Du maa ikke sige til Skovs at vi har taget Bordene, de skal have [resten af teksten er skrevet ind på tværs over ”Kæreste Lavsi!”] et Kort med dem paa. Vi har faaet Uglen fra Brolykke, Drengene gik op og hentede den, den faar Lunge. 1000 Hilsner fra Din A.
Mandag Aften

Fakta

PDF
Brev

Da

Brevet er kun dateret "Mandag Aften". Johannes Larsen er formodentlig på gården Båxhult i Sverige ("deroppe") sammen med Ludvig Brandstrup. I 1905 købte Johannes Larsen og Ludvig Brandstrup skovgården Båxhult i Småland af Johannes Larsens far. Brønsted (Magisteren) og Louise, Alheds søster, er på besøg, og de blev gift i 1903.

Truntehuset er et hus på Klintevej syd for Kerteminde. Det tilhører herregården Lundsgård. Engang var der salg af kaffe og the m.v. i bygningen.
Det er uvist, hvilket barn på 8 pund, der er blevet født.
"Hovedet" er den yderste spids af Fyns Hoved.
Selskabet har drukket kaffe "oppe i Skoven": Der var servering både i Skovpavillonen og i Louisenlund i Lundsgårdskoven på den tid.
Broløkke er en herregård, der ligger lidt nord for Kerteminde.

Kerteminde
  • Fyns Hoved
  • Klintevej 213, 5300 Kerteminde, Danmark
  • Broløkke, Kerteminde
  • Rynkeby, Kerteminde
  • Sct. Laurentius kirke, Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien