Menu

Fynboerne

1907-05-02

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Kedeligt, hvis det går i vasken med Kampmanns. Kunstforeningen har købt billede(r).
(Karl) Madsen har vist interesse for at købe billedet Aprilaften til Statens Museum for Kunst (Galleriet), og Alhed må straks sende billedet, men hun må ikke fortælle nogen om det eventuelle salg.
Slott-Møller har skrevet i Tilskueren om udstillingen og Madsen og Hannover i Politiken. Peter (Hansen) er meget optaget af det.

Transskription

Kjøbenhavn 2 Maj 1907.
Jeg var ogsaa hos Arnbak i Gaar og paa Charlottenborg
Kæreste Alhed!
Tak for dit Brev. Det var jo kedeligt hvis det gaar i Vasken med Kampmanns. Det menes ellers herovre at 400 Kr er for lidt (Karen Broe Oppermann, Nielsen & Marie 5-600) men kan vi faa 400 af Kampmanns synes jeg det er godt. Kunstforeningen købte i Gaar men kunde ikke blive enige om Ænderne. Jeg var til Middag hos Oppermanns i Gaar, sammen med Benn. Da jeg kom hjem laa der Brev fra Schous at Madsen havde sagt at jeg skulde sende ”April aften” ind til Galleriet og tilbyde dem det men hurtigst muligt da de skal have Møde en af Dagene. Jeg gik strax i morges ud til Brandt og fik sendt en Kasse som Ilgods, som Du maa faa fat i saasnart Du har faaet dette og omgaaende sende Billedet til Kunstmuseet (den kgl. Malerisamling) saa skriver jeg til dem i Mrg. Kl. 8 tog jeg saa til Lyngby og snakkede med Schous og Madsens som bor i Holsøes Hus. Hilsen fra Bertrams og Schous. Den første Dag var jeg hos Broes saa paa den frie med Karen og traf Uglen, derefter hos Eckhardts saa paa Peters Udstilling derefter Oppermanns og Bister. Saa hos Dede, han var ikke hjemme, til Middag og i Theatret med Broes. Birthe kan ikke besøge os før til Efteraaret. I Dag skal jeg til Middag hos Peters, i Morgen hos Birthe sammen med Schous og paa Lørdag hos Schiølers. I Morgen skal jeg til Fernis Rump og Grossel hvis Portrættet er kommen. Du forstaar at der ikke maa tales om det Madsen har noget med Tilbudet af Billedet at gøre. Slott M har skreven Tilskueren fuld om Udstillingen, Madsen og Hannover skriver i Politiken, Michaelis i Kjøbenhavn og Gudmund Hintze kommer igen en af Dagene at de gider. Peter meget optaget af det. Jeg blev glad ved at skrev Du savner mig lidt, jeg har følt mig saa ensom i lang Tid. Jeg kan ikke sende Gr. Penge, kan ingen faa fra Akademiet endnu, saa maaske i Mrg hos Permin eller Rump. Brandt har solgt en Aquarel til 50kr. , Din JL

Omtalte genstande

Johannes Larsens billede af ænder (hvilket?)
Statens Museum for Kunst vil muligvis købe Johannes Larsens April Aften.

Fakta

PDF
Brev

Da

Dateringen fremgår af brevet

Kunstforeningen: Kunstforeningen på Gammel strand, København.
Galleriet: Statens Museum for Kunst.
"jeg gik strax i Morges ud til Brandt": Der er flere mulige Brandt'er. Alle er indsat som omtalte personer.
"Slott M har skreven": Der er tale om indledningen på den såkaldte Bondemalerstrid. Dette var en avisfejde, som begyndte, da Gerda Wegener fik afvist et kvindeportræt på både Den frie Udstilling og Charlottenborg. Ægteparret Slott-Møller samt Gudmund Hentze skrev i Politiken om sagen, og de havde den opfattelse, at Fynbomalerne dominerede og stjal opmærksomheden fra symbolisterne. Peter Hansen gik, på fynbomalernes side, ind i debatten, som varede frem til juli 1907.
Det har ikke været muligt at afgøre, hvem den omtalte Schrøder er.

København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til DKB af Larsen-familien