Menu

Fynboerne

Februar 1905

Modtager

Christine Swane

Dokumentindhold

Christine er begyndt at komme op. Det går fremad med hendes sygdom. Johannes Larsen har færdiggjort et maleri fra haven. Han har malerier med på en udstilling i Göteborg, som åbner d. 15.2. Der er snart eksamen på samariterkurset.

Transskription

Fredagmorgen

Tak for Dit Brev kjære Dine jeg nøjedes med at sende Dig en Hilsen med Marie fordi jeg vilde have fat paa de 2 Natkjoler; nu hænger de vaskede og tørrer paa Kakkelovnen og er gjort godt istand nu skal de stryges og sendes i Eftermiddag Du sætter nok Mærkelapperne paa Navnet saa behøver jeg ikke at forandre det
En stor Forandring er det jo at have Kjole paa i stedet for Trøje hvorfor har Du ikke skreven det noget før saa havde Du havt dem for længe siden det kan vel nok gaa med 2 for flere kunde vi ikke gjøre brugelige til et fremmed Sted; nu er det snart Søndag saa faar vi at vide hvordan Du har det Gud ske Tak at du er begyndt at komme op saa gaar det dog fremad naar Du saa begynder at faa Appetit og Lov til at spise saa bliver det nok snart godt; men Du maa endelig lade mig følge med Sygdommens Forløb og ikke skjule noget for mig hører Du! Saa Fru Andersen skal rejse nu, ja det bliver jo et Savn for Dig men tænk saa paa dem der venter hende. Jeg kan sætte mig deres Sted naar vi faar Bud om Hjemkomst for Dig, derfor længes jeg saa meget efter at høre hvordan Lungerne har det for det er dog dem det gjælder lille Dine, Alhed havde et Brev fra Karen siden de var nede hos Dig og hun meddeler sin Glæde over dit raske og gode Udseende det gjorde dog saa godt at høre ja hvem der havde Penge nok jeg skulde snart være derovre, i dag trækkes Lotteriet om vi var blandt de heldige sikke en Travlhed her ville blive med at dele ud til alle Sider naa faar vi ingen saa er der en Trækning til og saa skal der aldrig spilles mere. Nu faar vi se.
Vejret har været Foraars Vejer nogle Dage nu i dag snusker det en Dags let Sne havde forleden saa Las fik sit Vinterbillede fra Haven færdig nu den 15 februar aabnes Udstillingen i Göteborg om der kunde sælges nogle Billeder Aftenbilledet der hængte i Stuen er med tillige med Paafuglene men det ved Du vel altsammen, har du hørt fra Vilhelm?
Oberst Lunn er bleven daarlig igjen Sønnen er rejst til Kjøbenhavn Valkyriemøder opsat til videre; men saa gaar Samarittermøderne de var i aftes og skal i Aften igjen for Herman Bang skal jo læse op paa Lørdag og der skal mødes i Festdragt, det giver Stemning Saa næste Torsdag skal Examen holdes men hvem der skal være Censor har vi ikke hørt endnu
Lysse har ikke været rigtig rask i nogle Dage de hentede Schondel, men da han kom var Drengen rask der var ikke andet end se Tiden an men rigtig rask er han nu ikke herovre har han ikke været og jeg ikke der, men naar Farfar kommer liver han op, det menes det er Orm Vi har intet hørt fra Eckardterne jeg skrev til Margrethe i Søndags jeg vil nødig tro det er ringere med hende det var en slem Historie for alle Nu er Kjolerne saadan at jeg kan rulle dem sammen til at stryges saa Farvel og vær ved godt Mod min lille kjære Pige
Kjærlig Hilsen fra os alle sammen som taler om Dig hver Dag Din gamle Mor

Omtalte genstande

Johannes Larsen: Et maleri fra haven og et aftenbillede.

Fakta

PDF
Brev

Da

Der omtales en oplæsning af Herman Bang. Den fandt sted d. 13.2 1905. Der kan relateres til et andet brev fra d. 18.2 1905.

Christine er indlagt med tuberkulose på sanatoriet i Haslev.
Valkyrien er en sangforening i Kerteminde.

Kerteminde

Fremgår af indholdet

Haslev

Fremgår af indholdet

  • Göteborg
  • København

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Museum