Menu

Fynboerne

1900-01-23

Modtager

Christine Swane

Dokumentindhold

Vilhelmine Larsen opfordrer Christine til at høre andres mening om julekaktussen og mener, at hun skal dæmpe sit mishag overfor modellerne.

Transskription

Kjerteminde den 23/1 1900
Kjære lille Dinemor!
Det var mig en Sorg at jeg ikke i Aftes fik nogle Lommetørklæder afsted til Dig men Vejret har været meget daarlig Tøjet blev først taget ned i Aftes og staar som en Stak paa Loftet. Fru Varberg og Louise kom i Aftes og der var Maren ude at hjælpe Alhed. De fik Torsk da de kom vi var der saa til Kaffe og fulgtes ad herhjem Kl. henad 12 de sover paa Johannes Værelse – der er saa nydelig Maries Kommode staar hvor Johannes Klædeskab stod og det lille Bord med Toppe paa under Maries Spejl – et Bord med 2 Sæt Vandtøj henne ved den lille Komode Gardinet oppe de spiste Frokost her Marie og Klaks er derude til Middag der steges Vildænder og Aprikosgrød
Kl 3 skal de ind hos Groserens til Kaffe – og – i morgen spises her [ulæseligt]Frokost ogsaa Vildænder men en anden Slags saa holder Bechers for Døren og tager dem paa saa er de hjemme ved 2 Tiden

Vilhelm mangler en Ridsefjeder og Passer derfor maa han give sig selv en lille Ferie i disse Dage
Nu skynder jeg mig at faa disse par Tørklæder afsted saa i morgen Eftermiddag skal der tages fat med Kraft paa hele Vasken og Du faar Dit sendt paa Fredag. Marie har siddet paa en Stol en Dag hun kunde slet ikke gaa jeg blev rigtignok bange; men hun er dog i god Stand igjen og det er rigtignok godt igjen i disse Dage her er travlt. Fortæl mig om Olgas Pude naar Du skriver igjen. Du skulde naar Du igjen gaar til Johansens selge ham Tegningen af Julekaktussen hvad synes Olga om den og Eckards fortæl mig dog noget om din Færd. Du skal vænne Dig af med at have saa stort Mishag med Modellerne at Du ikke kan faa noget ud deraf jeg vil haabe den gamle Mand er sød helt igjennem
Lille Jeppe er sød og livlig han var med heroppe i Søndags nu er der saa smukt derude Malerier og Glassager og Gardiner i Sovekammer Kjøkken alt hygger der kommes ogsaa et Gulvtæppe under Bordet Nu maa jeg se mig om en stor Konvolut for de kommer vistnok straks. Lev vel din Moder

Omtalte genstande

Der omtales en tegning af Christine Swane af en julekaktus.

Fakta

PDF
Brev

Da

Dato på brev og poststempel på kuvert

Kerteminde

Fremgår af brev

København

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv