Menu

Fynboerne

1906-10-17

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Det er synd, at lille Sjums (Ina Margrethe Goldschmidt) er syg.
Johannes Larsen maler på et billede af to kalve. Han har vasket en gråand med sæbe og soda, og nu ser den bedre ud.
Larsen har optalt, at han har 120 indrammede billeder og nogle akvareller i en mappe. Han har hentet billeder hos glarmesteren.
Steen arbejder på skabet til Larsen.

Transskription

Kjerteminde 17 October 1906.

Kæreste Alhed!
Tak for Dit Brev, det er kedeligt at det trækker saa længe ud, men det er dog værre med lille Sjums (det er vel foruden ch) bare hun snart maa blive rask, det lille Skind. Her har vi det godt det var dejligt Vejr i Morges, mildt og Sol af og til men det har forværret sig efter Haanden og blæser nu en Storm med Regnbyger. Jeg har malet paa et Billede med 2 Kalve ovre i Hestestalden, som jeg begyndte paa i Gaar. I Morges tog jeg Mod til mig og vaskede Graaanden i varmt Vand med Sæbe og Soda, med efterfølgende Afskylning i kuldslaaet Vand, og Resultatet blev langt over Forventning, den ser helt, om jeg saa maa sige menneskelig ud nu, naar man ser bort fra de Fjer som er revet af, men de kommer jo ud igen. Jeg er nu spændt paa naar Vandskrækken vil holde op, den gamle Andrik stikker af hver Aften i Mørkningen og kommer igen Kl. 6 om Morgenen. Jeg har i Dag skreven op hvormange Billeder jeg har i Ramme, naar jeg regner Suses Aquareller med og de Rammer jeg faar tilbage disponerer jeg i Øjeblikket over ca 120 indrammede Billeder foruden de Aquareller i Mappen jeg tænker at tage med. Der var Brev fra Din Moder i Morges med indlagte Breve fra Elle og Christine som jeg har læst og ladet Junge læse, undtagen den lille Lap til Dig privat. Her er hele Bunken. Børnene har været flinke i Dag, de har for Resten været i Kærbyhus i Eftermiddag. I Eftermiddag var jeg nede hos Glarmesteren og hentede nogle af Billederne de ser udmærkede ud i Rammerne. Paa Vejen var jeg inde hos Sten, jeg har gjort 3 eller 4 forgæves Forsøg paa at komme ind i Huset, denne Gang lykkedes det, og tænk han stod og arbejdede paa Skabet, saa nu er der vel endelig Haab om at det kan blive færdigt. Naa nu er Kl. over 7. Amanda skal ned med brevet og Børnene er søvnige, saa vi skal i Seng. Hils Alfred og Dis fra mig. Mange kærlige Hilsner Kys fra Puf og Lysse, skriv 10 siger Lysse, og
Din
Johannes Larsen.

Omtalte genstande

Johannes Larsen maler på et billede af to kalve i hestestalden.

Fakta

PDF
Brev

Da

Dateringen fremgår af brevet

"det er kedeligt det trækker så længe ud": Alhed Larsen er i Malmø hos søsteren Ingeborg Astrid f. Warberg, som skal føde sit barn nr. to.
Johannes Larsen opregner billeder, som han kan "tage med". Det er uvist, hvilken udstilling han omtaler.
Børnene har været i Kærbyhus: Johannes Larsens forældre og Alheds søster, Johanne (Junge) samt hendes mand Adolf (Agraren, Johannes Larsens bror) boede alle på dette tidspunkt på ejendommen Kærbyhus i Kerteminde. Der var to boliger på stedet.
De omtalte breve, som Larsen havde indlagt i brevet, findes ikke i materialet fra Det Kongelige Bibliotek.

Kerteminde
Malmø

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien